: Στην τελική ευθεία μπαίνει αυτή την εβδομάδα η υλοποίηση της συμφωνίας που έχει υπογράψει η τράπεζα Πειραιώς με το σουηδικό όμιλο Intrum για τη δημιουργία της κοινής εταιρείας στην οποία θα ανατεθεί η διαχείριση κόκκινων δανείων ύψους 26 δισ. ευρώ της τράπεζας καθώς και ακινήτων αξίας 1 δισ. ευρώ σε συνδυασμό με το προσωπικό της μονάδας καθυστερήσεων (Recovery Business Unit – RBU) της Πειραιώς.

Η ενεργοποίηση της εταιρείας αναμένεται στις 16 Σεπτεμβρίου και ήδη 700 περίπου νυν υπάλληλοι της Πειραιώς, έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση της διοίκησης για τη μεταφορά τους στην Intrum Hellas, δημιουργώντας την κρίσιμη των εργαζομένων που είναι απαραίτητοι για να λειτουργήσει η νέα εταιρεία.

Αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη μεταφορά του συνόλου των 1.300 υπαλλήλων που εργάζονταν στην RBU και μέχρι σήμερα ο αριθμός αυτός δεν έχει συγκεντρωθεί, από την πλευρά της διοίκησης εκφράζεται αισιοδοξία ότι ο τελικός αριθμός των υπαλλήλων, που θα πεισθούν να αποδεχθούν την πρόταση της διοίκησης, θα αυξηθεί.

Ο λόγος είναι προφανής και έχει να κάνει με το γεγονός ότι η διεύθυνση καθυστερήσεων από την επομένη υλοποίησης της συμφωνίας, δεν θα έχει αντικείμενο στην τράπεζα και οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι θα βρεθούν ουσιαστικά χωρίς αντικείμενο.

Η διοίκηση της προσδοκά ότι εκτός από τους υπαλλήλους της μονάδας RBU, στη νέα εταιρεία θα μεταφερθούν και κάποιοι εργαζόμενοι από άλλες διευθύνσεις, οι οποίοι βλέπουν πίσω από αυτή τη συνεργασία την ευκαιρία για καριέρα έξω από τα στεγανά της τράπεζας.

Δεν είναι τυχαίο ότι η τράπεζα έχει αφήσει σιωπηρά «ανοιχτό», το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, που έληγε στις 15 Αυγούστου, παράμετρος που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για εσωτερικές ανακατατάξεις στο εσωτερικό της και αποτελεσματικότερη διαχείριση του προσωπικού, γράφει το mononews.gr.

Το γεγονός ότι η τράπεζα μέσω της συμφωνίας με την Intrum, μεταφέρει την ευθύνη διαχείρισης του συνόλου του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων στην Intrum Hellas, δημιουργεί τις συνθήκες για την ουσιαστική απεμπλοκή της από αυτό το τμήμα των δανείων.

Να σημειωθεί ότι η τράπεζα συμμετέχει με ποσοστό 20% στη νέα εταιρεία, η οποία ωστόσο θα είναι εκτός ισολογισμού του ομίλου, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την ουσιαστική μείωση του κόστους προσωπικού που δημιουργούσε η ύπαρξη της μονάδας RBU στην τράπεζα.

Δεν συμβαίνει το ίδιο με τα κόκκινα δάνεια των 26 δισ. ευρώ που ανατίθενται προς διαχείριση στη νέα εταιρεία και τα οποία θα παραμείνουν στον ισολογισμό της τράπεζας Πειραιώς.

Το πλάνο προβλέπει ότι το 2019 τα κόκκινα δάνεια θα μειωθούν κατά 3,5 δισ. ευρώ, το 2020 κατά 6,5 δισ. ευρώ και κατά 5 δισ. ευρώ το 2021.

Το φιλόδοξο πλάνο που έχει θέσει η διοίκηση της τράπεζας βασίζεται στην παραδοχή ότι η Intrum επιτυγχάνει υπεραπόδοση της τάξης του 10% στις χώρες που δραστηριοποιείται και ως εκ τούτου η επιδιωκόμενη μείωση που αποτυπώνεται στη συμφωνία των δύο μερών, αποτελεί ρεαλιστικό σενάριο.

Το άμεσο κεφαλαιακό όφελος από τη συμφωνία προσδιορίζεται στις 80 μονάδες βάσης, ενώ σταδιακά στο τέλος του 2021 το όφελος εκτιμάται στις 60 – 65 μονάδες βάσης – το οποίο ωστόσο μπορεί να ανέλθει στις 100 μονάδες εάν και εφόσον επιτευχθεί το φιλόδοξο σενάριο μείωσης των κόκκινων δανείων.