800 ευρώ αίτηση για αποζημίωση ειδικού σκοπού , 400 ευρώ ΟΑΕΔ - SMS 13033 μετακίνηση - Tilegrafimanews