ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, – ΕΣΠΑ προγράμματα – Βοήθεια στο σπίτι.

Τα επίσημα στοιχεία των αιτήσεων για την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης της προκήρυξης 4Κ/2020, εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής για το πρόγραμμα , Γνωστοποιείται ότι, υποβλήθηκαν 39.686 αιτήσεις υποψηφίων κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Με βάση τις 1.177 διαθέσιμες θέσεις για την κατηγορία ΥΕ, η πιθανότητα επιτυχίας για τους υποψηφίους διαμορφώνεται στο 1 προς -περίπου- 34, δηλαδή μία θέση διεκδικείται από 34 υποψηφίους.

Ολα τα ΝΕΑ για τις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα ΕΔΩ
Η πιθανότητα επιτυχίας για τις υπόλοιπες κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) διαμορφώνεται ανά αιτήσεις ως εξής:
  •  11.202 αιτήσεις για την κάλυψη 368 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. (1 θέση διεκδικείται από περίπου 30 υποψηφίους)
  • 9.459 αιτήσεις για την κάλυψη 730 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. (1 θέση προς περίπου 13 υποψηφίους)
  • 17.767 αιτήσεις για την κάλυψη 634 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε. (1 προς 28)

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, Κοινωφελής εργασία 2020 – ΕΣΠΑ προγράμματα – Οι απαραίτητες πληροφορίες.

Εγκρίθηκε από το και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του ΑΣΕΠ, η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο 4/2020 για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας άνω των 18 ετών, σε 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης, διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» και για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 29/6/2020 και ώρα 11:00 π.μ. έως και Δευτέρα 6/7/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Ολα τα ΝΕΑ για τις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα ΕΔΩ

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Nο 4/2020 και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς ή/και Υπηρεσίες τοποθέτησης.

Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα τοποθέτησης καθώς και τα δικαιολογητικά απόδειξης αυτών αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

ΕΝΦΙΑ – φόρος εισοδήματος: Αυξάνονται οι δόσεις – Τι προβλέπει νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

ΑΑΔΕ: Αλλαγές στις εφορίες – Ενοποιούνται ΔΟΥ και απλοποιούνται οι συναλλαγές

Αιτήσεις online στο www.idika.gr και στο www.opeka.gr για επίδομα παιδιού Α21 – ΕΦΚΑ εισφορές