: Στις 19 έως 20 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές της δόσης για την σε 120.097 δικαιούχους και για το σε 17.411 δικαιούχους, σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια.

Τα χρήματα θα πιστωθούν στις τραπεζικούς λογαριασμούς σήμερα το απόγευμα και από αύριο μπορούν να τα πάρουν οι

Συγκεκριμένα με απόφαση του υπουργείου εγκρίνεται η μεταφορά πίστωσης ύψους δεκατριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (13.500.850,00 €) από τον ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2758 οικ. έτους 2016 στην Εθνική Τράπεζα ως δέκατη όγδοη, προκειμένου να προχωρήσει στη φόρτιση των εγκεκριμένων καρτών σίτισης.

Διαβάστε επίσης:   ΟΑΕΔ: Τηλέφωνα για πληροφορίες-προγράμματα- επιδόματα - ανανέωση κάρτα ανεργίας

Επίσης σύμφωνα με την απόφαση για το επίδομα ενοικίου εγκρίνεται η μεταφορά πίστωσης ύψους δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (2.177.187,66 €) από τον ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2758 οικ. έτους 2016 ως δέκατη έκτη δόση, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της ΙΕ’ δόσης του επιδόματος ενοικίου στους δικαιούχους.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΔΩ