Οι δικαιούχοι του (www.keaprogram.gr) θα πληρωθούν τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, όπως έγινε κι επίσημα γνωστό.

Αναλυτικότερα, όπως έγινε γνωστό, εγκρίθηκε η καταβολή της πληρωμής μηνός Μαΐου των δικαιούχων του προγράμματος . Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε 195.584 δικαιούχους.

Με απόφαση της εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 43.989.884,06 € (σαράντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά) για την πληρωμή μηνός Μαΐου σε 195.584 (εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιους ογδόντα τέσσερις) δικαιούχους του προγράμματος .

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ημερομηνία πληρωμής του επιδόματος και πίστωσης των καρτών δεν έχει γίνει ακόμα επισήμως γνωστή, είναι όμως δεδομένο ότι οι δικαιούχοι θα πληρωθούν τις τελευταίες πέντε εργάσιμες ημέρες του μήνα και συγκεκριμένα το διάστημα από 25 εως 31 Μαίου 2017.

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή του θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι δικαιούχοι του θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.