Αυτοδίκαιη είναι η συμμετοχή στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» σε όσους λαμβάνουν το ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης), ύστερα από τις πρόσφατες αλλαγές στις διατάξεις.

Όπως έγινε γνωστό, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η υπαγωγή των δικαιούχων του (keaprogram.gr) στο , είναι αναγκαίο οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν ότι επιθυμούν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της αντίστοιχης επιλογής που είναι διαθέσιμη στην φόρμα της αίτησης του ΚΕΑ.

Μόλις ο χρήστης επιλέξει ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στο ΤΕΒΑ, πρέπει να επιλέξει και τον Κοινωνικό Εταίρο και το Σημείο Διανομής που τον/την βολεύει (όπου αυτά είναι διαθέσιμα), από σχετική λίστα επιλογών ανάλογα με τον Δήμο κατοικίας του νοικοκυριού.

Για τα νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι ΚΕΑ, απαιτείται τροποποίηση για να δηλωθεί η ένταξη στο ΤΕΒΑ.