Με κρατικά επιδόματα επιβιώνουν 1.700.000 πολίτες - Tilegrafimanews