: Αρχισαν οι αιτήσεις για τους δυνάμει δικαιούχους του ειδικού εποχικού επιδόματος του ΟΑΕΔ (oaed.gr).

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά, είτε μέσω των ΚΕΠ.

Η διορία για την κατάθεση της αίτησης είναι μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου και ώρα 15.00, για όσους υποβάλλουν την αίτηση τους μέσα από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ και μέσα από τα ΚΕΠ και την ίδια ημερομηνία, μέχρι και τις 23.59 για όσους την κάνουν ηλεκτρονικά.

Ποιοι δικαιούνται του ειδικού εποχικού επιδόματος

Δικαίωμα να λάβουν το ειδικό εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ έχουν οι: Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί μέλη των οικείων επαγγελματικών σωματείων, υποδηματεργάτες, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστές εκσκαπτικών- ανυψωτικών-οδοποιητικών-γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτες.