και μισθοί : Ανατροπή στους φόρους – Νέο αφορολόγητο – Αναδρομικά – Μεγάλες αλλαγές σε συντάξεις, μισθούς. Τι θα γίνει με αναδρομικά και αφορολόγητο.

Μειώσεις στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων, αυξομειώσεις σε 20 φόρους και τέλη που επιβάλλονται στα ακίνητα και αύξηση των πληρωμών με ηλεκτρονικά μέσα αναμένονται το 2020, λόγω ορισμένων πολύ σημαντικών φορολογικών μέτρων που θα εφαρμοστούν το επόμενο έτος σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού.

Ειδικότερα, τα πλέον σημαντικά φορολογικά μέτρα του νέου κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία θα επηρεάσουν τα οικονομικά εκατομμυρίων νοικοκυριών από το επόμενο έτος, προβλέπουν τα εξής:

1 Λιγότερες κρατήσεις φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους: Η κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους θα αλλάξει για τα εισοδήματα του έτους 2020 και των επομένων ετών. Οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν θα επηρεάσουν το ύψος των ποσών του φόρου εισοδήματος που παρακρατούνται κάθε μήνα από τους μισθούς και τις συντάξεις. Οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος από τους μισθούς και τις συντάξεις θα μειωθούν συνολικά κατά 281 εκατ. ευρώ το 2020. Οι αλλαγές στην κλίμακα υπολογισμού των φόρων εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων θα προβλέπουν:

* Μείωση του ελάχιστου φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευρώ.

* Μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου από τα 1.950 στα 777 ευρώ για τους φορολογούμενους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα.

* Εκπτωση φόρου 810 ευρώ (777 ευρώ + 33 ευρώ) για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 1 εξαρτώμενο τέκνο.

* Εκπτωση φόρου 900 ευρώ (777 ευρώ +33 ευρώ+90 ευρώ) για κάθε μισθωτό και συνταξιούχο με 2 εξαρτώμενα τέκνα.

* Περαιτέρω προσαύξηση της έκπτωσης φόρου των 900 ευρώ κατά 220 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μέχρι το 4ο.

* Σταδιακή αποκλιμάκωση της ισχύουσας κατά περίπτωση έκπτωσης φόρου κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από τα 12.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος.

* Μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα των συντελεστών που επιβάλλονται σε επίπεδα εισοδήματος ανώτερα των 20.000 ευρώ. Οι συντελεστές θα μειωθούν από 29%, 37% και 45% σε 28%, 36% και 44%, αντίστοιχα.

2. Αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες -Μεταβολές σε 20 φόρους και τέλη ακινήτων: Το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στη ριζική αναμόρφωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως βάσεις για τον καθορισμό των φορολογητέων αξιών τους. Στόχος είναι οι φορολογητέες αξίες των ακινήτων να αποτυπώνουν με όσο το δυνατό μεγαλύτερη προσέγγιση τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς. Ταυτόχρονα, θα επεκτείνει το νέο αναμορφωμένο σύστημα προσδιορισμού των αντικειμενικών τιμών σε όλες τις περιοχές της χώρας που είναι ενταγμένες σε σχέδια πόλεων, ενώ θα τροποποιήσει και το σύστημα προσδιορισμού των αξιών για τα εκτός σχεδίων πόλεων κτίσματα και γήπεδα (αγροτεμάχια, αγρούς κ.λπ.). Από τις αλλαγές στο σύστημα των αντικειμενικών τιμών αναμένεται να προκύψουν:

* Αυξήσεις στις φορολογητέες αξίες των ακινήτων σε όσες περιοχές της χώρας οι πραγματικές τιμές κινήθηκαν ανοδικά τα τελευταία χρόνια και ιδίως σε περιοχές μεγάλων αστικών κέντρων, σε τουριστικές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και σε κοσμοπολίτικα νησιά.

* Αυξήσεις στις φορολογητέες αξίες των ακινήτων σε πολλές «λαϊκές» περιοχές, όπου οι πραγματικές τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από τις αντικειμενικές

* Μειώσεις στις φορολογητέες αξίες σε άλλες περιοχές όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι πραγματικές τιμές να υποχωρήσουν σημαντικά και να βρεθούν σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά τα οποία διαμορφώνονται με βάση τις αντικειμενικές τιμές.

* Αυξήσεις στις φορολογητέες αξίες των ακινήτων τα οποία βρίσκονται στις 7.000 περιοχές όπου σήμερα δεν ισχύει το σύστημα των ζωνών των αντικειμενικών τιμών.

Ολες οι παραπάνω αλλαγές στο σύστημα προσδιορισμού των αντικειμενικών τιμών και οι μεταβολές στις φορολογητέες αξίες αναμένεται να προκαλέσουν, αντίστοιχα, μεταβολές σε 20 φόρους και τέλη που επιβάλλονται στην απόκτηση και τη χρήση ακινήτων.

3. Περισσότερες δαπάνες για την κατοχύρωση του : Από την 1η-1-2020, το συνολικό ποσό των δαπανών για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών που θα πρέπει να εξοφλεί ετησίως κάθε μισθωτός, συνταξιούχος και κατ’ επάγγελμα αγρότης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (μέσω e-banking ή με κάρτες χρεωστικές ή πιστωτικές ή προπληρωμένες ή με τη χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κ.λπ.) ή με πληρωμές σε μετρητά προκειμένου να κατοχυρώνει το βασικό αφορολόγητο των 8.636 ευρώ θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 30% του ετήσιου εισοδήματος.
Σήμερα, για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος το ποσοστό που απαιτείται να καλύπτεται με ηλεκτρονικές πληρωμές ανέρχεται σε 10%. Για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 10.000,01 ευρώ έως τα 30.000 ευρώ, το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε 15% και για το τμήμα άνω των 30.000 ευρώ, το απαιτούμενο ποσοστό ανέρχεται σε 20%, αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να δώσει στους συνταξιούχους αναδρομικά παράνομων μειώσεων για το διάστημα Ιουλίου 2015 – Μαΐου 2016 σε δόσεις που θα εκτείνονται ως και τα 5 έτη.

Ποιοι χάνουν το δικαίωμα για αναδρομικά, Συντάξεις ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ

Την ίδια στιγμή, μέσα από τις αποφάσεις που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προκύπτει άτι δεν έχει χαθεί η μάχη για τα Δώρα στις συντάξεις, και μάλιστα κατά νομικές προσεγγίσεις υπάρχει θέμα επιστροφών ως και το 2018.

Το φλέγον ζήτημα με τα αναδρομικά

Το παράθυρο για τα Δώρα φαίν εται πως ανοίγει, σύμφωνα με έγκριτους νομικούς, από το γεγονός ότι το ΣτΕ ναι μεν έκρινε συνταγματικό του επανυπολογισμό , αλλά στη φράση που δικαιολογεί τον επανυπολογισμό αναφέρει ότι στηρίζεται «στο ύψος των συντάξεων όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/2014 με τις μειώσεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές».

Η αναφορά αυτή εγείρει θέμα αξιώσεων για επιστροφές Δώρων, καθώς αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στο ύψος των μηνιαίων συντάξεων του 2014, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο επανυπολογισμός, ενώ, επιπροσθέτως, η κατάργησή τους κρίθηκε αντισυνταγματική με την απόφαση του ΣτΕ τον Ιούνιο του 2015.

Το ότι στην απόφαση του 2019 δεν γίνεται αναφορά στα Δώρα κατά τη διενέργεια του επανυπολογισμού, και κυρίως το ότι αναγνωρίζεται η αντισυνταγματικότητα των περικοπών, σημαίνει σύμφωνα με νομικούς ότι το θέμα αναδρομικών για τα Δώρα από το 2015 ως και το 2018 είναι ανοιχτά.

Ο Μηταράκης για τα αναδρομικά

Ανω κάτω στην κυβέρνηση ! Την πρόθεση της κυβέρνησης να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης στο ζήτημα των αναδρομικών εξέφρασε ο υφυπουργός Εργασίας, αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Νότης Μηταράκης.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα θα καταβληθούν με τρόπο που δεν θα δημιουργήσει δημοσιονομική αστάθεια και δεν θα θέσει σε κίνδυνο το υφιστάμενο ασφαλιστικό σύστημα.

Ερωτηθείς σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Real Fm ποιους αφορούν οι αποφάσεις του ΣτΕ, ο κ. Μηταράκης απάντησε: «Ακόμα δεν έχουν εκδοθεί οι καθαρογραμμένες . Οι αποφάσεις απ’ ό,τι φαίνεται παραδέχονται ως συνταγματική τη βάση υπολογισμού των συντάξεων, όπως καταβάλλονταν στις 31 Δεκεμβρίου 2019.»

«Υπάρχουν διφορούμενες απόψεις για το τι σημαίνει αυτό για τα αναδρομικά και, μέχρι να δούμε τα τελικά κείμενα, δεν είναι δυνατόν να έχουμε μία ξεκάθαρη άποψη.»

Τουλάχιστον 10 μήνες αναδρομικά

Ο «Ελεύθερος Τύπος» αναφέρει ότι τα είναι στο τραπέζι για ένα 10μηνο τουλάχιστον και υπό προϋποθέσεις φτάνουν ως και 41 μήνες.

Τα αναδρομικά διεκδικούνται για τις παράνομες μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 από συνταξιούχους με μικτό άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ.

Η κυβέρνηση Θα περιμένει να πάρει στα χέρια της άλλη μια απόφαση του ΣτΕ που θα της δίνει με καθαρότητα το διάστημα των αναδρομικών.

Η απόφαση αυτή, Θα έρθει μέσω της αίτησης αναίρεσης που υπέβαλε ο  στο ΣτΕ για δικαιωθέντες συνταξιούχους με αναδρομικά στο Εφετείο.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες θα βγει από την Ολομέλεια και δίνει το διάστημα των αναδρομικών που οφείλονται όχι μόνον σε όσους προσέφυγαν στα δικαστήρια, αλλά σε όλους όσοι υπέστησαν τις μειώσεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

Τα 3,7 δισ. ευρώ αγγίζει το κόστος των αναδρομικών για ένα 10μηνο και, σύμφωνα με υπολογισμούς των υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας και του ΕΤΕΑΕΠ, επιμερίζεται:

-Σε 1,75 δισ. ευρώ από τις επιστροφές των παράνομων μειώσεων των νόμων 4051 και 4093 στις κύριες συντάξεις που ήταν πάνω από 1.000 ευρώ (είτε από μία σύνταξη είτε και από άθροισμα συντάξεων).

-Σε 350 εκατ. ευρώ από τις επιστροφές των ίδιων μειώσεων (ν. 4051 και 4093) στις επικουρικές συντάξεις που ήταν πάνω από 200 ευρώ το 2012.

-Σε περίπου 1,7 δισ. ευρώ αν επιστραφούν και τα Δώρα ενός 10μήνου.

Επικουρικές και συντάξεις χηρείας : Όλες οι αλλαγές στη σύνταξη

Επίδομα παιδιού, ΚΕΑ, Συντάξεις, επίδομα ενοικίου – Τα νέα για τις πληρωμές