ΕΔΑ Αττικής: Πρόγραμμα επιχορήγησης αντικατάστασης οικιακών συστημάτων θέρμανσης μέσω ΕΣΠΑ

ΕΔΑ Αττικής: Πρόγραμμα επιχορήγησης αντικατάστασης οικιακών συστημάτων θέρμανσης μέσω ΕΣΠΑ

Συνεχίζεται από την ΕΔΑ Αττικής η υλοποίηση του προγράμματος επιχορήγησης αντικατάστασης οικιακών συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου από συστήματα φυσικού αερίου μέσω ΕΣΠΑ ...