Είναι ιός! Σας έρχεται σε μήνυμα και λέει πως είναι από την ασφάλεια του FB. Είναι ιός μην το πατήσετε.

Το FB θα στείλει email αν υπάρξει κάποιο θέμα με το λογαριασμό μας.

cats.jpg