Δείτε τον χάρτη με τις ταχύτητες πρόσβασης στο ίντερνετ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης. Η Ελλάδα κατέχει μία από τις τελευταίες θέσεις με τις πιο αργές συνδέσεις.

Αντιθέτως πρωατγωνίστριες χώρες είναι οι γειτονικές Βουλγαρία και Ρουμανία όπου το διαδίκτυο… τρέχει!

συνδ.png