: Ξεκίνησε χθες (Τρίτη 23 Ιουλίου) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών στην προκήρυξη ΣΟΧ1/2019 του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ().

NEA -Οι προσλήψεις αφορούν συνολικά 150 νέους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα καλύψουν έκτακτες ανάγκες σε 13 υποκαταστήματα-περιοχές του φορέα.

Ειδικότερα θα ενισχυθούν οι εξής περιοχές:

Αλεξανδρούπολη
Καβάλα
Θεσσαλονίκη
Βέροια
Κοζάνη
Λάρισα
Λαμία
Ιωάννινα
Αγρίνιο
Αθήνα
Πάτρα
Τρίπολη και
Ηράκλειο

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 1η Αυγούστου.

Για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών και να πληρούν όλα τα απαραίτητα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Η αίτηση και πώς πρέπει να συμπληρωθεί

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να συμπληρώσουν τη σωστή αίτηση και τα πεδία της.

Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή η επιλογή των θέσεων με σειρά προτίμησης και η προσκόμιση των δικαιολογητικών εκείων που τεκμηριώνουν τις ιδιότητες που επικαλείται ο υποψήφιος στην αίτησή του.

Το workenter προτείνει ανεπιφύλακτα στους υποψηφίους τη χρήση της υπηρεσίας και του γραφείου weconsult για τη σωστή και χωρίς προβλήματα υποβολή της αίτησης.

Σημειώστε ότι:
Υποψήφιοι απ΄ όλη τη χώρα μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 211 95 55 050 (απλή χρέωση)

Σημείωση: Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, οι προσλήψεις για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα γίνονται τμηματικά και το προσωπικό θα παρέχει υπηρεσίες στους χώρους γεωγραφικής δικαιοδοσίας των υποκαταστημάτων-εδρών του ΕΛΓΑ.

workenter.gr