Μπορεί οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν του να κατάφεραν να μετριάσουν τις αντιδράσεις που είχαν ξεσπάσει, πολλοί όμως είναι εκείνοι που διαμαρτύρονται έντονα για τα κριτήρια ειδικοτήτων.

: Συγκεκριμένα, η αφορά στις στα δικαστήρια της χώρας και, συγκεκριμένα, ειδικότητες γραμματέων

Η του η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες αυτής χώρας να διεκδικήσουν μία θέση Γραμματέα Π.Ε. στα Δικαστήρια της χώρας δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στις 23/01/2017.

Μετά από διαμαρτυρίες κάποιων ειδικοτήτων ανακλήθηκε και δημοσιεύτηκε ξανά στις 03/03/2017 με νέες προσθήκες διάφορων ειδικοτήτων όπως φιλόλογοι, θεατρολόγοι, μουσικοί κλπ.  Στην συγκεκριμένη προκήρυξη όμως του αποκλείονται συγκεκριμένες ειδικότητες δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα αφού για παράδειγμα αποκλείονται οι εκπαιδευτικοί ενώ συμπεριλαμβάνονται στη λίστα άλλες όχι και τόσο σχετικές ειδικότητες.

Οι θέσεις αυτές είναι θέσεις που παραπέμπουν σε εργασία γραφείου η οποία δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις και μπορεί να υποστηριχθεί από όλες τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην λίστα των απαιτούμενων πτυχίων.

Διαβάστε επίσης:   ΑΣΕΠ 2017: Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού ως βοηθού φαρκακείου

Αυτό όμως που προκαλεί ερωτήματα είναι τα κριτήρια με τα οποία κάποιες ειδικότητες αποκλείστηκαν. Για παράδειγμα είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος πώς είναι σε θέση να διεκπεραιώσει μία δουλειά γραφείου ένας θεατρολόγος και ένας μουσικός και δεν μπορεί ένας δάσκαλος .

Έγγραφες διαμαρτυρίες για το θέμα έχει αποστείλει τόσο η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας όσο και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου και δεν λήφθηκαν υπόψιν αφού η προκήρυξη εκδόθηκε χωρίς εν τέλει να συμπεριλαμβάνει τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Το αρμόδιο υπουργείο θα πρέπει να ελέγξει αν παραβιάζονται οι αρχές της ισονομίας και να επανεξεταστούν οι αποδεκτές ειδικότητες αν κα και από την περασμένη Δευτέρα.

Πατήστε εδώ για να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ