Διαδικασία πρόσληψης 35 νέων υπαλλήλων πραγματοποιεί ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ().

Το νέο προσωπικό, ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, θα κατανεμηθεί ως εξής:

-20 θέσεις στο υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
-5 θέσεις στο υποκατάστημα Βέροιας
-2 θέσεις στο υποκατάστημα Καβάλας
-5 θέσεις στο υποκατάστημα Κοζάνης
-3 θέσεις στο υποκατάστημα Λάρισας

Οι νέοι υπάλληλοι θα εργαστούν για την αντιμετώπιση επείγουσων αναγκών.