: Προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ : Όλες οι θέσεις και προθεσμίες – Θέσεις εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών στον .

Συνολικά θα προσληθούν, μέσω 8 προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, 28 απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφέρει το workenter.gr.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις, πατώντας τους ενεργούς συνδέσμους (σε παρένθεση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων):

: 10 προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ (29/11)
ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ (22/11)
7 προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ μέσω ΑΣΕΠ (2/12)

Σημειώστε ότι:

Το γραφείο weconsult, σύμφωνα με δηλώσεις των υπευθύνων του, εγγυάται ορθή, έγκυρη και κατά τα πρότυπα συμπλήρωση της αίτησης και συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, όπως ορίζει η προκήρυξη
Υποψήφιοι απ΄ όλη τη χώρα να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 211 95 55 050 (απλή χρέωση)