: Τι συμβαίνει με το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ- Αλλαγές στον χρόνο έκδοσης της προκήρυξης προκύπτουν στο ΑΣΕΠ από την διαδικασία προετοιμασίας του διαγωνισμού Βοήθεια στο Σπίτι.

: Το workenter.gr αναρτά κατατοπιστικό βίντεο που εξηγεί το πως και το γιατί των τελευταίων εξελίξεων.

Στελέχη του που εμπλέκονται με την προκήρυξη διευθετούν τα τελευταία προβλήματα τα οποία είναι κρίσιμα για τη «συνολική» εικόνα της προκήρυξης.