ΕΛΣΑΤ Προκήρυξη: Με 1.040 άτομα ενισχύεται άμεσα η Ελληνική Στατιστική Αρχή ().

Το νέο προσωπικό θα αμειφθεί με 2.643 ευρώ για το σύνολο της προσφερόμενης .

Η πρόβλεψη αυτή εμπεριέρχεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπογράφουν οι συναρμόδιοι υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών, αναφέρει το workenter.gr.

Σημειώστε ότι ότι το νέο προσωπικό θα είναι εξωτερικοί συνεργάτες που θα συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση έργων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Το αντικείμενο των νέων υπαλλήλων, όπως προσδιορίζεται στην ΚΥΑ, αφορά:

«Τη συλλογή στοιχείων στατιστικών ερευνών (δειγματοληπτικών και απογραφικών). Ειδικότερα, το έργο του ΕΣΕ περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή και συμπλήρωση στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια. Επειδή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων απαιτούνται πολλαπλές μετακινήσεις των ΕΣΕ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους αυτών, οι ΕΣΕ πρέπει να είναι υγιείς και να έχουν καλή φυσική κατάσταση και γνώση της ελληνικής γλώσσας, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ανάγκες των ερευνών».