Γρίφος η για ανέργους ΟΑΕΔ – Ρύθμιση 24 δόσεις – Τι θα γίνει με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.

: Σύμφωνα με πληροφορίες του tilegrafimanews ούτε τον Φεβρουάριο θα προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα . Αναμένεται τον Μάρτιο με κάποιες αλλαγές .

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Το νέο πρόγραμμα του θα προσφέρει εργασία οκτάμηνης διάρκειας, ενώ θα ενταχθούν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 67 ετών, οι οποίοι τουλάχιστον έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως 546 ευρώ. Οι άνεργοι που θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του και θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από έναν έως τρεις δήμους για μία και μόνο ειδικότητα.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και οι άνεργοι με χαμηλά προσόντα. Σύμφωνα με τα Νέα, το νέο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε στοχευμένα έργα των δήμων και των φορέων, που θα αποσκοπούν κατά βάση στη βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο, όπως, ενδεικτικά, η συντήρηση και η αναβάθμιση μικρών υποδομών, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, η αναβάθμιση και η προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.

Παράλληλα θα περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών. Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης δύναται να είναι χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων (στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες) με δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Γρίφος η Κοινωφελής Εργασία 2020 για ανέργους ΟΑΕΔ – Ρύθμιση 24 δόσεις – Ρύθμιση για την εφορία

Από την 26η Φεβρουαρίου θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων στο Taxisnet, στο πλαίσιο της νέας

Στη ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν όλες οι βεβαιωμένες – ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες- οφειλές προς την Εφορία, οι οποίες την 1η Νοεμβρίου 2019 δεν είχαν ρυθμιστεί με την αρχική Πάγια των 12-24 δόσεων ή με άλλες που ήταν σε ισχύ την 1η-11-2019, αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος».

Στη νέα Πάγια Ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα οφειλών προς την Εφορία τα οποία έχουν ρυθμιστεί μετά την 1η-11-2019 με βάση την ισχύουσα μέχρι τώρα πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων. Επίσης, με τη νέα πάγια ρύθμιση μπορούν να εξοφλούνται τμηματικά όλες οι οφειλές προς την εφορία που έχουν βεβαιωθεί μετά την 1η-11-2019 μέχρι σήμερα, καθώς και όσες οφειλές θα βεβαιώνονται από δω και στο εξής.

Συγκεκριμένα, στη νέα πάγια ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν:

  • * Όσοι φορολογούμενοι χρωστούν φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και άλλους φόρους και τέλη υπέρ του Δημοσίου που βεβαιώθηκαν το 2019, αλλά δεν έχουν εντάξει τις οφειλές τους αυτές στην Πάγια Ρύθμιση των 12 δόσεων. Οι οφειλές αυτές μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις.
  • * Όσοι βαρύνονται με παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία και τα έχουν αφήσει αρρύθμιστα. Και οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν να καταβάλουν τα χρέη τους έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν αυτά προέρχονται από φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ ή άλλους τακτικά επιβαλλόμενους φόρους ή μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις αν τα χρέη προέρχονται από φόρους κληρονομιάς ή από φορολογικά ή τελωνειακά πρόστιμα ή από πρόστιμα της Τροχαίας, του δήμου ή της Πολεοδομίας, τα οποία μεταφέρθηκαν και βεβαιώθηκαν στις δύο, ή από άλλες έκτακτες αιτίες.
  • * Όσοι φορολογούμενοι ενέταξαν μετά την 1η-11-2019 οφειλές τους (βεβαιωμένες είτε πριν είτε μετά την 1η-11-2019) στην ισχύουσα ακόμη και μέχρι σήμερα πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν από τις 26 Φεβρουαρίου 2020 να μεταφέρουν τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των οφειλών αυτών στη νέα Πάγια Ρύθμιση και να διπλασιάσουν τον αριθμό των δόσεων σε 24 ή 48, μειώνοντας σημαντικά το ύψος κάθε δόσης.
    * Ολα τα χρέη προς την εφορία που βεβαιώνονται στο εξής, είτε γίνουν ληξιπρόθεσμα είτε όχι.