Αναρτήθηκαν την Δευτέρα (13/5) τα οριστικά αποτελέσματα από τον για την πρόσληψη 8.933 νέων υπαλλήλων σε δήμους και φορείς.

Παράλληλα με την ανάρτηση των τελικών πινάκων, ”τρέχει” και η διαδικασία πρόσκλησης των επιτυχόντων από την αντίστοιχη υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Το ΚΠΑ2 όπου ανήκει η υπηρεσία υποδοχής καλεί άμεσα τηλεφωνικά ή με e-mail τους επιτυχόντες.

Όσοι περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης καλούνται, (με e-mail ή τηλεφωνικά), εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση του πίνακα, για να προσληφθούν.

Σημειώστε:

Σε περίπτωση άρνησης επιτυχόντων, κατά την προηγούμενη διαδικασία, ενεργοποιείται ο πίνακας επιλαχόντων
Οι δήμοι υποχρεούνται να προβούν σε ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης
Οι επιτυχόντες προσκομίζουν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει η προκήρυξη, πιστοποιώντας τις ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους
Όταν σας καλέσουν τηλεφωνικά ή σας ειδοποιήσουν μέσω e-mail από το ΚΠΑ2, θα πρέπει να προσέλθετε σε αυτό, εντός 5 ημερών, προκειμένου να λάβετε συστατική επιστολή
Εάν είστε επιτυχών και δεν σας καλέσουν άμεσα από το ΚΠΑ2 πρέπει, εντός 30 ημερών από την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων, να εμφανιστείτε στην υπηρεσία όπου προσλαμβάνεστε
Οι επιτυχόντες προσκομμίζουν στην υπηρεσία υποδοχής όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις ιδιότητές τους, προκειμένου να επιτευχθεί η ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης
Οι ενδιαφερόμενοι, πέρα από τα δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσουν:

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN

workenter.gr