Σε 410 ανέρχονται οι που θα καλυφθούν σε , Κέντρα κοινότητας, και ΔΕΔΔΗΕ. Οι ειδικότητες που ζητούνται κυρίως είναι φύλακες, καθαριστές, κοινωνικοί λειτουργοί, εργάτες, τεχνίτες, ψυχολόγοι, κ.α.

235 σε νοσοκομεία

Τρία δέχονται αυτην την περίοδο αιτήσεις για εποχικό προσωπικό. Συγκεκριμένα το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» θα προσλάβει 22 υπαλλήλους ως Προσωπικό Φύλαξης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 3 Μαρτίου 2017, γράφει το e-dimosio.gr.

Παράλληλα προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού έχει δημοσιεύσει και το Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» όπου ζητάει να προσλάβει 12 καθαριστές και 5 άτομα ως φύλακες. Τέλος, το Νοσοκομείο Σωτηρία – Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος θα ενισχυθεί με 196 συμβασιούχους ως εξής: ΔΕ Προσωπικό φύλαξης 5, ΥΕ Προσωπικό εστίασης 55 και ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 136.

107 σε δήμους και Κέντρα Κοινότητας

Με 107 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθούν 8 της χώρας. Οι περισσότερες προσλήψεις αφορούν στα Κέντρα Κοινότητας που θα απασχολήσουν άτομα με συμβάσεις διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Ο Δήμος Θήρας θα προσλάβει πέντε εποχικούς (3 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί, 1 ΠΕ Φαρμακοποιός, 1 ΠΕ Ψυχολόγος) και θα δέχεται αιτήσεις εως τις 2 Μαρτίου. Εικοσι εννέα συμβασιούχους- καθηγητές φυσικής αγωγής- θα ενισχυθεί ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού και θα δέχεται αιτήσεις έως τις 6 Μαρτίου. Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας θα προσλάβει έναν ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός και ένα ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (αιτησεις εως τις 6/3).

Εως την 1η μαρτίου θα δέχεται αιτήσεις και ο Δήμος Καλυμνίων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου(1 ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός, 1 ΠΕ Ψυχολόγος και 1 ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός). Με εποχικό προσωπικό θα ενισχυθεί και ο Δήμος Παλλήνης ως ακολούθως: 2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί και 1 ΔΕ Διοικητικού. Στο Δήμο Αλεξάνδρειας θα γίνουν τέσσερις προσλήψεις για τα Κέντρα Κοινότητας (1 ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός, 1 ΠΕ Φαρμακοποιός, 1 ΔΕ Διοικητικού και 1 ΔΕ Βοηθός Φαρμακοποιός).

Εννέα συμβασιούχους θα προσλάβει και ο Δήμος Λέσβου που θα δέχεται αιτήσεις έως τις 5/3 (2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού (κλάδου Διοικητικού- Οικονομικού), 2 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών/ Τριων, 1 ΠΕ ή ΤΕ Διαμεσολαβητών/ τριων , 1 ΠΕ Νομικών, 1 ΠΕ Ψυχολόγων και 1 ΠΕ Παιδαγωγών). Τέλος αιτήσεις για εποχικές προσλήψεις δέχεται και ο Δήμος Κορυδαλλού, εως τις 3 Μαρτίου (1 ΠΕ Οικονομικού και 2 ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί).

Η Περιφερεια Κρήτης θα ενισχυθεί με το παρακάτω προσωπικό: 19 ΥΕ Φυλάκων, 3 ΔΕ Μαγείρων, 5 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Μαγειρείων και 21 ΥΕ Καθαριστριών

68 σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ

Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού θα προχωρήσουν και ΔΕΔΔΗΕ. Αυτή τη στιγμή τρέχουν οι αιτήσεις για 68 θέσεις προσωπικού. Τις περισσότερες θέσεις θα καλύψει ο ΔΕΔΔΗΕ για τους νομούς Αττικής και Κυκλάδων και συγκεκριμένα θα προσληφθούν 20 ΔΕ Οδηγοί – Μηχανοδηγοί – Χειριστές, 31 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων και 4 ΔΕ Σχεδιαστές. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 3 Μαρτίου.

Παράλληλα, στη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΔΕΗ θα απασχοληθούν 2 νοσηλευτές και ένας βοηθός νοσηλευτή., ενώ με ωρομίσθιοι ανειδίκευτο προσωπικό θα ενισχυθεί η ΑΗΣ Μεγαλόπολη (4 θέσεις), η Διεύθυνση παραγωγής Νήσων της ΔΕΗ (3 θέσεις ), ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Κω (2 θέσεις) και ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Σάμου (1 θέση).