: Προσλήψεις με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάνει η ΔΕΗ (dei.gr).

Οι αιτήσεις γίνονται ως τις 25 Σεπτεμβρίου. Οι προσλήψεις στη ΔΕΗ θα είναι συνολικά 245. 18 άτομα θα προσληφθούν για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής, 2 άτομα θα καλύψουν ανάγκες της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης και 225 άτομα θα προσληφθούν στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας με έδρα της Πτολεμαΐδα, γράφει το newsit.gr.

Οι πίνακες των θέσεων

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας
Θέσεις Ειδικότητα
50 ΔΕ μηχανοτεχνίτες
12 ΔΕ ηλεκτροοξυγονοκολλητες
6 ΔΕ μηχανοτεχνίτης αυτοκινήτων
10 ΔΕ χειριστές προωθητήρων και φορτηγών
6 ΔΕ χειριστές καθολικών εκσκαφέων
12 ΔΕ χειριστές μηχανημάτων τεχνικών έργων
25 ΔΕ ηλεκτροτεχνίτες
18 ΔΕ οδηγοί φορτηγών χωματουργικών αυτοκινήτων
18 ΔΕ ηλεκτροτεχνίτες
2 ΔΕ χειριστές γεωτρύπανων
2 ΔΕ ηλεκτροτεχνήτες οχημάτων
8 ΔΕ χειριστές ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό
10 ΔΕ βοηθοί χειριστές ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό
30 ΔΕ τεχνίτες ορυχείων (αυτοκινούμενη κινητή επιτροπή)
3 ΔΕ ηλεκτρονικοί εγκαταστάσεων (Ηλεκτροτεχνίτες εναέριων και υπόγειων δικτύων)
2 ΔΕ ηλεκτρονικοί εγκαταστάσεων(Ηλεκτρονικοί)
1 ΠΕ Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός
1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
2 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
2 ΠΕ Γεωλόγοι
1 ΠΕ Διοικητικοί Πληροφορικοί
1 ΠΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός
3 ΤΕ Τεχνολόγος Τοπογράφος Μηχανικός

Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων
Θέσεις Ειδικότητα
6 ΠΕ προγραμματιστές Η/Υ
9 ΤΕ προγραμματιστές Η/Υ
2 ΤΕ προγραμματιστές Η/Υ
1 ΔΕ βοηθοί ραδιοτεχνίτες
1 ΔΕ οδηγοί
1 ΥΕ εργάτης