Στην πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου,δεκατεσσάρων φυσικών προσώπων ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων.

Η ανακοίνωση του αφορά την με σύμβαση μίσθωσης έργου δεκατεσσάρων (14) φυσικών προσώπων, χρονικής διάρκειας όπως αντιστοίχως αναγράφεται για την κάθε ειδικότητα, για το Πρόγραμμα “Employment enhancement and social services integration in Athens Municipality (ESTI@) (Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας (ESTI@).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι από 31-01-2017 έως και 09-02-2017.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά όλες τις πληροφορίες.