Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έχει τεθεί μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00, το πλαίσιο αρχών και στόχων του «Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών».

Το σχέδιο επεξεργάστηκε η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή μετά από τη σύσταση διυπουργικής ομάδας εργασίας, τα αποτελέσματα της οποίας ελήφθησαν σοβαρά υπόψη και ύστερα από μακρά περίοδο προδιαβούλευσης με κοινωνικούς εταίρους και την κατάθεση σχετικών προτάσεων. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ορίζεται ως εξής: «Οι δράσεις των επιχειρήσεων, πέραν της συμμόρφωσής τους έναντι των κανονιστικών απαιτήσεων, που αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική μακροημέρευση, την αειφορική ανάπτυξη, την καινοτομία και την εξωστρέφεια και οι οποίες, ταυτόχρονα, δημιουργούν ένα υγιές πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας υπεύθυνο απέναντι στο ίδιο της το περιβάλλον, αλλά και στην κοινωνία, το εξωτερικό περιβάλλον και το σύνολο της οικονομίας».

Στη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, σχεδιάζεται να δημιουργηθεί μία κεντρική πύλη για παροχή πληροφοριών σχετικά με την ΕΚΕ, όπου θα συγκεντρώνονται οι σχετικές πληροφορίες που θα συλλέγονται από το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο – το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης – αλλά και των συναρμόδιων υπουργείων, με σκοπό την ενημέρωση των ήδη δραστηριοποιούμενων κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων, αλλά και όσων θέλουν να αναπτύξουν δράσεις ΕΚΕ. Οπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην πύλη αυτή θα παρουσιάζονται στα ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων και οι πολίτες-καταναλωτές, διαφανείς και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, δραστηριότητες ΕΚΕ των επιχειρήσεων για χάρη προβολής και επιβράβευσης αυτών των πρακτικών τους. Σχεδιάζονται δράσεις ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις – δημόσιες και ιδιωτικές – αλλά και τις πρακτικές που χρησιμοποιούν.

Διαβάστε επίσης:   POS: Τέλη Ιουλίου λήγει η προθεσμία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

«Έτσι, θα δημιουργηθεί ένα συγκρίσιμο πεδίο, όπου και σε ένα άτυπο επίπεδο θα επιβραβεύεται η κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, όχι μόνο σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης, αλλά και σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας» σημειώνεται σχετικά. Τέλος, όπως υπογραμμίζεται, στην παρούσα χρονική περίοδο υπάρχει έντονη κινητικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο για την κατάρτιση ή και βελτίωση Σχεδίων Εθνικών Στρατηγικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στον ευρωπαϊκό χώρο, η κινητικότητα αυτή είναι εντονότερη, καθώς υιοθετείται παράλληλα και η σχετική οδηγία περί «δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών».

Για είσοδο στη διαβούλευση, οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8206