Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank και σύμφωνα με πληροφορίες το βασικό θέμα είναι η συγχώνευση με την εταιρία διαχείρισης ακινήτων Grivalia .

Παράλληλα το Δ.Σ. αναμένεται να εγκρίνει το σχέδιο της διοίκησης για την δημιουργία ειδικού οχήματος (SPV) όπου θα μεταφερθούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Με την κίνηση αυτή η Eurobank αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή της βάση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου η Εσωτερική Αξία της Grivalia (NAV) ανέρχεται στα 900 εκατ. ή 8,88 εκατ. ανά μετοχή.

Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται σε 9,26 εκατ. ανά μετοχή.