Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει πολλά πλεονεκτήματα και ένα από τα πιο σημαντικά είναι αυτό του ανθρώπινου δυναμικού της.

Το ζητούμενο είναι να το αξιοποιήσει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και να δημιουργήσει ευκαιρίες σε όσους περισσότερους επιχειρηματικούς κλάδους είναι δυνατόν. Και ειδικά σε αναπτυσσόμενους, όπως είναι εκείνοι που αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα παραδείγματα είναι ο κλάδος της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Financial Technology-Fintech), ο οποίος δείχνει ότι μπορεί να αναπτύξει σημαντική δυναμική. Σύμφωνα με μελέτη του ΟΠΑ, η ανάπτυξη των Fintech εταιρειών στην Ελλάδα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ έως και κατά 0,6%, υπό την προϋπόθεση η αξία συναλλαγών, μέσω Fintech υπηρεσιών, να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η δε συνεισφορά στο ΑΕΠ θα μπορούσε δυνητικά να φτάσει ακόμη και το 1,8%, σε περίπτωση που η Ελλάδα καταφέρει να εξελιχθεί σε έναν περιφερειακό πόλο καινοτομίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επιπλέον, το οικοσύστημα του Fintech στη χώρα μας θα μπορούσε να υποστηρίξει 2.000 άμεσες και 3.000 έμμεσες νέες θέσεις εργασίας.
Για να ενισχυθεί ο κλάδος του Fintech είναι απαραίτητο να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν οι «παραδοσιακές» τράπεζες, με ενέργειες όπως ο διαγωνισμός ψηφιακής καινοτομίας FinQuest, που διοργανώνει η .

Ο διαγωνισμός αναζητά καινοτόμες ιδέες και προτάσεις για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της νέας εποχής. Αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα καινοτόμα και δημιουργικά μυαλά της χώρας να σχεδιάσουν το ψηφιακό μέλλον του χρηματοπιστωτικού τομέα, με τη συνδρομή των νέων τεχνολογιών και τη βοήθεια της Τράπεζας.

Το «FinQuest by Alpha Bank» βασίζεται σε μια πραγματική πρόκληση (Quest) του τραπεζικού τομέα, την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν ομάδες ή startup/Fintech εταιρείες που συνδυάζουν ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και εμπειριών.

Ο 1ος ετήσιος διαγωνισμός FinQuest, ο οποίος είναι ανοιχτός και σε ιδέες και προτάσεις από το εξωτερικό, θα διαρκέσει συνολικά τρεις μήνες. Επόμενη φάση του διαγωνισμού, μετά από τη λήξη της περιόδου υποβολής συμμετοχής και την αξιολόγηση όλων των συμμετοχών, είναι ο Επιταχυντής (Accelerator). Σε αυτό το στάδιο, διάρκειας 6 εβδομάδων, οι ομάδες που προκρίθηκαν θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εξειδικευμένα σεμινάρια, έχοντας πρόσβαση σε παραγωγικά APIs της Alpha Bank, και να λάβουν καθοδήγηση (mentoring) από έμπειρα στελέχη της τράπεζας και επαγγελματίες του χώρου της καινοτομίας. Στόχος είναι να καταστήσουν τις ιδέες τους περισσότερο ώριμες και εφαρμόσιμες στα πραγματικά δεδομένα του τραπεζικού τομέα. Μάλιστα, καινοτομώντας ακόμη περισσότερο, η Τράπεζα θα εξετάσει την προοπτική υιοθέτησης κάποιας από τις λύσεις ή τις εφαρμογές που θα διακριθούν στον διαγωνισμό.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από στελέχη της Alpha Bank και επενδυτικών ή συμβουλευτικών εταιρειών, με εμπειρία σε θέματα καινοτομίας, τεχνολογίας και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, καθώς και από εκπροσώπους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και διακεκριμένους επαγγελματίες startups και Fintech εταιρειών.

Στο τέλος Νοεμβρίου, οι τελικές προτάσεις των ομάδων θα παρουσιασθούν σε ανοιχτή εκδήλωση, στην οποία και θα αναδειχθούν οι τρεις καλύτερες.