Δημοσιεύθηκε σήμερα 19/8/2019 η προκήρυξη-πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου-Γενικού Διευθυντή της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε. (ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε.).

Επίσης, δημοσιεύθηκε και η δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των θέσεων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.» (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).

Οι παραπάνω προκηρύξεις αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους http://diavgeia.gov.gr και www.opengov.gr.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΑΠΕ-ΜΠΕ πατήστε εδώ
Για την αίτηση θέσης Προέδρου και Γεν. Διευθυντή πατήστε εδώ
Για την υπεύθυνη δήλωση Προέδρου και Γεν. Διευθυντή πατήστε εδώ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ
Για την αίτηση θέσης Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΡΤ πατήστε εδώ
Για την υπεύθυνη δήλωση θέσης  Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΡΤ πατήστε εδώ
Για την αίτηση θέσης Προέδρου ΕΡΤ πατήστε εδώ
Για την υπεύθυνη δήλωση θέσης Προέδρου ΕΡΤ πατήστε εδώ