του Γιώργου Θεοχάρη – για το ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

Την ύπαρξη τουρκικού εγγράφου αμφισβήτησης της Ελληνικής και Κυπριακής ΑΟΖ με παραλήπτη τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών αποκαλύπτει το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας. Ωστόσο, πήγες της «Ζαλοκώστα» σπεύδουν να υποστηρίξουν ότι οι τουρκικές προκλήσεις έχουν ήδη απαντηθεί και απορριφθεί.

Συγκεκριμένα, έγγραφο που διαβιβάστηκε στην Βουλή και υπογράφεται από τον κ. Νίκο Κοτζιά αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η Τουρκία σε πρόσφατη επιστολή του Μόνιμου Αντιπροσώπου της στον ΟΗΕ, που αφορά πρωτίστως την οριοθέτηση ΑΟΖ Κύπρου – Αιγύπτου, υποστηρίζει θέσεις με τις οποίες παραβλέπει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και θέτει σε αμφισβήτηση το νόμιμο δικαίωμά της να συνάπτει συμφωνίες οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών της με τα γειτονικά κράτη».

Στο ίδιο έγγραφο που παρουσιάζει το ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ επισημαίνεται ότι «Οι εν λόγω αβάσιμοι παράνομοι και πέραν κάθε έννοιας Δικαίου τουρκικοί ισχυρισμοί έχουν ήδη απορριφθεί στο σύνολό τους και επαναλήφθηκαν οι θέσεις μας που έχουν προβληθεί και καταγραφεί κατά το παρελθόν τόσο στον ΟΗΕ όσο και διμερώς έναντι της Τουρκίας αναφορικά με το δικαίωμα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες , το κυρίαρχο δικαίωμα της Ελλάδας να συνάπτει συμφωνίες οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών της, καθώς και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982) και την ελληνική νομοθεσία».

Τέλος, ο κ. Κοτζιάς σπεύδει να υπογραμμίσει ότι «οι αναλαμβανόμενες, κατά περίπτωση, πρωτοβουλίες και δράσεις, στο πλαίσιο της πολιτικής μας προς διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος, ευνοήτως, δεν λαμβάνουν πάντα δημοσιότητα».

906αοζ.jpg

906αοζ1.jpg