: Μετά την δημοσίευση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (eopyy.gov.gr), και την έναρξη του από την 1η Νοεμβρίου 2018, προκύπτει αναγκαιότητα λήψης μεταβατικών μέτρων για την ομαλή μετάβαση και υλοποίηση στα νέα δεδομένα αλλά και την ενιαία αντιμετώπιση των επί μέρους θεμάτων τα οποία πιθανόν θα εμφανιστούν.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ οι γνωματεύσεις για Φυσικοθεραπείες – λογοθεραπείες – εργοθεραπείες – ψυχοθεραπείες καθώς επίσης για ιατροτεχνολογικό υλικό (πλην Οπτικών ειδών), υγειονομικό υλικό και Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018, θα εκτελούνται και θα εκκαθαρίζονται μέχρι την λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης αυτών.

Οι γνωματεύσεις, αναφέρει το dikaiologitika.gr, που έχουν υποβληθεί στο ΑΥΣ μέχρι και την 31η Οκτωβρίου και βρίσκονται υπό εξέταση για παραπάνω ποσότητες ή δαπάνες, εφόσον εγκριθούν, θα εκτελούνται και θα εκκαθαρίζονται, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τον χρόνο έκδοσης τους.

Έτσι δίνεται το περιθώριο όποιος έχει στην κατοχή τις γνωματεύσεις να τις εκτελέσει μέχρι το τέλος της ισχύος τους.