: Σίγουρα µετά της Παναγίας, στην καλύτερη τέλος Αυγούστου και στη χειρότερη αρχές Σεπτεµβρίου θα πληρωθούν, όπως όλα δείχνουν, το υπόλοιπο από τα Βιολογικά του 2018 οι παραγωγοί των τριών περιφερειών που ξέµειναν από την τελευταία πίστωση. Λόγος, ο προφανής, δεν υπάρχουν χρήµατα.

Όλο το κονδύλι του προϋπολογισµού µοιράστηκε, µε πολιτική απόφαση, στις άλλες περιφέρειες και δεν επιλέχθηκε η λύση να πάρουν όλοι από λίγο, αφήνοντας έτσι µια µερίδα αγροτών και κτηνοτρόφων εκτός. Σε αυτή τη φάση, δεν υπάρχει καµία ενηµέρωση από την πολιτική ηγεσία της πλατείας Βάθη, ενώ οι πληροφορίες µιλούν για πίστωση αργότερα µέσα στο µήνα. Κατά τα γνωστά οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι των Περιφερειών ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων καλούνται να κάνουν εκ νέου υποµονή, ενώ από τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις των εν λόγω νοµών διαβεβαιώνουν ότι δεν θα χαθούν τα χρήµατα, απλά θα καθυστερήσουν κι άλλο.

Σηµειωτέον ότι στο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) οι παραγωγοί µπορούν να δουν τις εγκρίσεις και τα ποσά που τους αναλογούν, στην καρτέλα τους, ωστόσο απαιτείται πολιτική πλέον απόφαση, µεταξύ υπουργείου Οικονοµικών και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µε την έγκριση κονδυλίου για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού. Μια διαδικασία, η οποία χρειάζεται κάποιο χρόνο, µέχρι να πέσουν οι υπογραφές και από τα δύο υπουργικά γραφεία, να βγει το ΦΕΚ, να δεσµευτεί το σχετικό ποσό και να γίνει η µεταφορά στην τράπεζα προκειµένου οι παραγωγοί να µπορούν πλέον να τα εκταµιεύσουν, αναφέρει το agronews.gr.