εκτιμήσεις και αποζημιώσεις – ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – Αποζημιώσεις καλλιεργητών στην Μεσσηνία.

Ο πίνακας του ΕΛΓΑ µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από την πλημμύρα της 24ης Ιανουαρίου 2019, στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Ασπροχώματος, έφτασε χθες στο Δήμο Καλαμάτας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι τις 20 Ιανουαρίου. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα της πραγµατογνωµοσύνης, και όποιος διαφωνεί µ’ αυτά µπορεί να υποβάλει ένσταση µέσα στην προθεσµία των 10 ηµερών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, ο πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα της επιτόπιας πραγµατογνωµοσύνης που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛΓΑ στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή, και δεν δηµιουργεί δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

ΟΠΕΚΕΠΕ : Όλα τα ΝΕΑ για τους αγρότες ΕΔΩ 

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης είναι: Η εµπρόθεσµη υποβολή από τον παραγωγό δήλωσης καλλιέργειας, στην οποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες. Η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ.

ΕΛΓΑ εκτιμήσεις και αποζημιώσεις – ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΑΖΙ ΣΤΗ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ

Επίσης, ο ΕΛΓΑ έστειλε χθες τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το χαλάζι της 15ης Ιουνίου σε καλλιέργειες της Κοινότητας Σπερχογείας. Και σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν αντιστοίχως τα προαναφερθέντα, ενώ ίδιο είναι και το χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων, δηλαδή μέχρι τις 20 του μήνα, αναφέρει το eleftheriaonline.gr.

ΕΛΓΑ εκτιμήσεις και αποζημιώσεις – ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – Τι πήραν οι αγρότες

Ο (opekepe.gr) έκανε πληρωμές περίπου 1,2 εκ. ευρώ προς τους αγρότες.

Συγκεκριμένα, το διάστημα 3-10/1 πληρώθηκαν 706 αγρότες για διάφορα προγράμματα.

Δείτε το πλήρες ενημερωτικό έγγραφο του Οργανισμού εδώ

Επίσης, ο (opekepe.gr) προχώρησε σε πληρωμές περίπου 974.000 ευρώ προς τους αγρότες.

Συγκεκριμένα, στις 31 Δεκεμβρίου 2019 έως 2 Ιανουαρίου 2020 πληρώθηκαν 244 αγρότες για διάφορα προγράμματα.

Δείτε το πλήρες ενημερωτικό έγγραφο του Οργανισμού εδώ