: Ο (opekepe.gr) γνωστοποίησε πως έκανε πληρωμές περίπου 2,6 ευρώ.


Στις 2-6/5 πληρώθηκαν 188 για ενισχύσεις, ανειλημμένες υποχρεώσεις και διάφορα .

Δείτε το πλήρες ενημερωτικό έγγραφο του Οργανισμού εδώ