: Ο (opekepe.gr) γνωστοποίησε πως έκανε πληρωμές περίπου 4,7 ευρώ προς τους .


Στις 16-17/4 πληρώθηκαν 1005 για ενισχύσεις, ανειλημμένες υποχρεώσεις και διάφορα .

Δείτε το πλήρες ενημερωτικό έγγραφο του Οργανισμού εδώ