: Βασική ενίσχυση και δασικοί χάρτες – Η τελευταία πληρωμή – Πληροφορίες για τις αγροτικές ενισχύσεις και τις πληρωμές.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΟΠΕΚΕΠΕ -Στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), όπου εξυπηρετούνται, καλούνται να προσέλθουν όσοι παραγωγοί διαπίστωσαν προβλήματα κατά τη χορήγηση της προκαταβολής της την περασμένη εβδομάδα.

Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις επί των αγροτεμαχίων και οι παραγωγοί να λάβουν το ποσό που δικαιούνται κατά την εξόφληση της Βασικής, που υπενθυμίζεται θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Όπως εξηγεί ο η ενημέρωση του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΟΣΔΕ με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες είναι μια συνεχής διαδικασία, καθώς το υπόβαθρο επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με συγκεκριμένο τρόπο που έχει συμφωνηθεί με τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες που επικαλύπτουν τα αγροτεμάχια των παραγωγών δεν επηρεάζουν τις δικαιούμενες ενισχύσεις τους, ενώ αγροτεμάχια, των οποίων η έκταση επικαλύπτεται στο σύνολό της ή σε μέρος αυτής από κυρωμένους δασικούς χάρτες, εξαιρούνται από τη συνολική επιλέξιμη έκταση της αίτησής τους, με αναλογική μείωση της δικαιούμενης ενίσχυσης.

Οι εν λόγω μειούμενες ενισχύσεις δύναται να υπολογισθούν και να καταβληθούν σε επόμενες πληρωμές, με την προϋπόθεση ότι οι εμπλεκόμενοι παραγωγοί θα έχουν προβεί σε ενεργοποίηση των εργαλείων που προβλέπονται στο εγχειρίδιο του ΥΠΕΝ, αναφέρει το ypaithros.gr

Η τελευταία πληρωμή

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr) έκανε γνωστό πως προχώρησε σε πληρωμές περίπου 1,1 εκ. ευρώ προς τους αγρότες.

Συγκεκριμένα, στις 1-4/11 πληρώθηκαν 205 αγρότες για ενισχύσεις, ανειλημμένες υποχρεώσεις και διάφορα προγράμματα.

Δείτε το πλήρες ενημερωτικό έγγραφο του Οργανισμού εδώ