Του Γιώργου Θεοχάρη
Τέλος η αγωνία για χιλιάδες αγρότες ανά την Ελλάδα που αναμένουν τις πληρωμές για τη που ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ.

Το tilegrafimanews.gr μίλησε με ανώτατο υπηρεσιακό παράγοντα του στην Αθήνα και έλαβε τη διαβεβαίωση ότι η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης θα γίνει εώς τέλη Οκτωβρίου χωρίς όμως να αναφερθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες . Χωρίς όμως να διαψεύσει και το πιθανό σενάριο για τις 24/10.

Για την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου έχει προγραμματίσει αρχικά ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) την πληρωμή της προκαταβολής (70%) της βασικής ενίσχυσης για το έτος 2019 προς τους δικαιούχους – ενεργούς – αγρότες.

ΟΠΕΚΕΠΕ : Οι δυο τελευταίες πληρωμές κι η επιστροφή ενισχύσεων – Όλα τα ΝΕΑ 

Εάν αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν τροποποιηθεί, τότε θα γίνουν οι πληρωμές για τους αγρότες που περιμένουν τον 70% της βασικής ενίσχυσης για το 2019.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, στις 23 Οκτωβρίου θα είναι όλα έτοιμα από πλευράς του Οργανισμού και στις 24 Οκτωβρίου θα δοθεί η σχετική εντολή στην Τράπεζα.

Πρόκειται για μια διαδικασία που χρειάζεται ορισμένες μέρες για να ολοκληρωθεί, προκειμένου να υπάρξουν όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη και αστοχίες κατά την ημέρα της πληρωμής της προκαταβολής του τσεκ των αγροτών.

Η βασική ενισχύση με απλά λόγια

Η βασική ενίσχυση είναι ένα καθεστώς εισοδηματικής στήριξης για τους γεωργούς που ασχολούνται με γεωργικές δραστηριότητες. Υπάρχουν δύο ειδών καθεστώτα

Το καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ)

Το καθεστώς βασίζεται στα δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται στους γεωργούς. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του ΚΒΕ, χορηγήθηκαν δικαιώματα ενίσχυσης στους επιλέξιμους γεωργούς. Κατά γενικό κανόνα, κάθε επιλέξιμο εκτάριο παρείχε ένα δικαίωμα ενίσχυσης (παρότι ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέβαλαν περιορισμούς στον αριθμό των δικαιωμάτων που μπορούσαν να χορηγηθούν). Η στήριξη στο πλαίσιο του ΚΒΕ χορηγείται ετησίως στους γεωργούς που διαθέτουν δικαιώματα ενίσχυσης μόλις «ενεργοποιήσουν» τα δικαιώματα αυτά. Η ενεργοποίηση γίνεται ετησίως με τη δήλωση των επιλέξιμων εκταρίων και του αριθμού δικαιωμάτων ενίσχυσης.

ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2019 , Εξισωτική αποζημίωση και βασική ενίσχυση 

Όλα τα δικαιώματα που χορηγούνται σε έναν γεωργό είναι ίσης αξίας, αλλά εάν μια χώρα της ΕΕ επιλέξει αυτή την προσέγγιση, η αξία των δικαιωμάτων μπορεί να διαφέρει μεταξύ των γεωργών. Στην περίπτωση αυτή, ελήφθη υπόψη το προηγούμενο επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων στους μεμονωμένους γεωργούς (ή η αξία των δικαιωμάτων που κατείχαν δυνάμει του προηγούμενου καθεστώτος άμεσων ενισχύσεων). Αυτό έγινε για να αποφευχθούν αιφνίδιες διαταραχές στο επίπεδο στήριξής που λαμβάνουν.

Ωστόσο, καθώς ένας από τους στόχους του νέου συστήματος είναι η απομάκρυνση από αυτές τις ιστορικές αναφορές, οι χώρες της ΕΕ που υιοθετούν αυτή την προσέγγιση έχουν συμφωνήσει να μειώσουν προοδευτικά τις διαφορές στις αξίες των δικαιωμάτων και να εξισώσουν αυτές τις αξίες με τον μέσο όρο (ή να τις φέρουν πλησιέστερα σε αυτόν) έως το 2019. Η διαδικασία αυτή συχνά αποκαλείται «εσωτερική σύγκλιση».

Η ενίσχυση χορηγείται σε ενεργούς γεωργούς με βάση την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχουν και υπολογιζόμενη σε σχέση με την επιλέξιμη γη που δηλώνουν.