Από τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτεται ότι, περίπου 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βουλγαρία ζουν με εισόδημα γύρω από το όριο της φτώχειας, που είναι 350 λέβα (1 ευρώ = 1,9552 λέβα).

Σύμφωνα με τα ίδια νούμερα, περίπου το 33% του πληθυσμού βρίσκεται στο όριο της φτώχειας, ενώ στη Σλοβενία το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 16,2%.

Το μέσο επίπεδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοντά στο 22%. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η Βουλγαρία έχει, επίσης, σημειώσει κάποια μικρή πρόοδο – πτώση 6,1% σε σύγκριση με το 2017.

Το 2008, σχεδόν ένας στους δύο Βουλγάρους βρίσκονταν στο όριο της φτώχειας!