Η βρετανική μετάλλαξη του κορωνοϊού ίσως να συνδέεται με αυξημένο κατά 60% κίνδυνο θανάτου - Tilegrafimanews