Πληρωμές online: Αναδρομικά συνταξιούχων ΝΑΤ, ΙΚΑ, Δημοσίου, ΑΜΕΑ – 800 ευρώ ΕΡΓΑΝΗ – Καθαρές αυξήσεις ως και 204 ευρώ το μήνα, σε μία δόση, και με αναδρομικά πάνω από 2.200 ευρώ έρχονται για πάνω από 200.000 συνταξιούχους που αποχώρησαν με 30 έτη ασφάλισης και άνω από 13 Μαΐου 2016 και μετά

Οι συντάξεις τους βγήκαν με διατάξεις του Νόμου 4387/2016 και θα επανυπολογιστούν με τα νέα και αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του νέου Νόμου 4670/2020.

Όλες οι ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Οι αυξήσεις θα δοθούν σε μία δόση πιθανότατα με τις πληρωμές Δεκεμβρίου, ενώ τα αναδρομικά που είναι για 14 μήνες (Οκτώβριος 2019-Δεκέμβριος 2020) θα καταβληθούν σε μία δόση τον Ιανουάριο του 2021.

Όλες οι ειδήσεις από το newsellada.gr

Για παράδειγμα, συνταξιούχος του 2018 με 37 έτη αν έχει αύξηση 110 ευρώ θα την πάρει ολόκληρη τον Δεκέμβριο. Τον Ιανουάριο θα πάρει αναδρομικά 14 μηνών με ποσό 1.540 ευρώ.

Οι παλιοί συνταξιούχοι όμως θα πάρουν την αύξηση σε 5 δόσεις (έτσι το προβλέπει ο Νόμος 4670/2020).

Για παράδειγμα, συνταξιούχος από το 2010 με 35 έτη που παίρνει αύξηση 110 ευρώ θα έχει το 1/5 της αύξησης κάθε χρόνο από το 2020 ως το 2024 με 22 ευρώ το μήνα για κάθε έτος. Η πρώτη δόση της αύξησης θα πληρωθεί Δεκέμβριο, ενώ τα αναδρομικά θα είναι μόνον από την πρώτη δόση της αύξησης, δηλαδή 22 ευρώ για 14 μήνες, με ποσό 308 ευρώ, και θα πληρωθούν Ιανουάριο του 2021.

Τα έτη 2021 ως και 2024 θα περιμένει τις υπόλοιπες δόσεις των αυξήσεων χωρίς αναδρομικά. Τον Ιανουάριο του 2021 θα πάρει άλλα 22 ευρώ και συνολικά θα έχει πάρει τα 44 ευρώ από τη συνολική αύξηση. Το 2022 θα πάρει άλλα 22 ευρώ και συνολικά 66 ευρώ, το 2023 θα πάρει άλλα 22 ευρώ (και συνολικά 88 ευρώ) και το 2024 θα πάρει την 5η δόση της αύξησης με τα υπόλοιπα 22 ευρώ και συνολικά θα έχει πάρει τα 110 ευρώ της αύξησης που θα βγει τώρα από τον επανυπολογισμό.

Πληρωμές online: Αναδρομικά συνταξιούχων ΝΑΤ, ΙΚΑ, Δημοσίου, ΑΜΕΑ – 800 ευρώ ΕΡΓΑΝΗ – Ο επανυπολογισμός και οι αυξήσεις με πραγματικές αποφάσεις

Σύμφωνα με αποφάσεις συνταξιοδότησης που εκδόθηκαν για αιτήσεις συνταξιούχων από 13/5/2016 και μετά, ο επανυπολογισμός θα φέρει αυξήσεις ως εξής:

  1. Συνταξιούχος ΔΕΚΟ που αποχώρησε το 2016 με 38,3 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 2.720 ευρώ παίρνει σύνταξη 1.329 ευρώ. Στον επανυπολογισμό η σύνταξη θα βγει στα 1.480 ευρώ, με αύξηση 151 ευρώ, την οποία θα πάρει ολόκληρη τον επόμενο μήνα, ενώ τον Ιανουάριο του 2021 θα πάρει αναδρομικά 2.114 ευρώ.
  2. Συνταξιούχος Δημοσίου που αποχώρησε με 37,6 έτη ασφάλισης το 2017 και συντάξιμες αποδοχές 1.860 ευρώ παίρνει σύνταξη 1.027 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό η σύνταξη θα βγει στα 1.124 ευρώ, με αύξηση κατά 97 ευρώ και αναδρομικά 1.358 ευρώ.
  3. Συνταξιούχος ΙΚΑ που αποχώρησε με 40,3 έτη ασφάλισης το 2017 και με συντάξιμες αποδοχές 2.026 ευρώ παίρνει σύνταξη 1.187 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό η σύνταξη θα βγει στα 1.316 ευρώ, με αύξηση κατά 129 ευρώ και αναδρομικά 1.806 ευρώ.
  4. Απόστρατος που αποχώρησε με 36,2 έτη ασφάλισης το 2017 και με συντάξιμες αποδοχές 1.989 ευρώ παίρνει 1.029 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό η σύνταξη θα βγει στα 1.117 ευρώ, με αύξηση κατά 88 ευρώ και αναδρομικά 1.232 ευρώ.

Συντάξεις αναδρομικά νέα: Καθαρές αυξήσεις ως 204 ευρώ/μήνα για ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ – 400 ευρώ ΟΑΕΔ – Ποιοι συνταξιούχοι από 13/5/2016 και μετά θα έχουν αύξηση σύνταξης

Ετη και μήνες ασφάλισης Συντάξιμες αποδοχές Σύνταξη με Νόμο 4387 Προσωπική διαφορά Ν. 4387 Επανυπολογισμός σύνταξης με Νόμο 4670 (Δεκ. 2020) Αύξηση σύνταξης (Δεκ. 2020) Αναδρομικά(Ιαν. 2021)
40,3 2.026 1.187 0 1.316 129 1.806
38,3 2.720 1.329 0 1.480 151 2.114
39,6 1.864 1.093 0 1.215 122 1.708
37,6 1.860 1.027 0 1.124 97 1.358
36,2 1.989 1.029 0 1.117 88 1.232
35,3 1.432 821 0 872 50 700
32,7 1.784 866 0 894 28 392
36,7 1.352 868 0 886 18 252
  • Ποσά σύνταξης μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο

Συντάξεις αναδρομικά νέα: Καθαρές αυξήσεις ως 204 ευρώ/μήνα για ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ – 400 ευρώ ΟΑΕΔ – Οι 3 κατηγορίες με αυξήσεις ως και 204 ευρώ το μήνα

Οι συνταξιούχοι μετά τις 13/5/2016 χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες.

Στην πρώτη κατηγορία είναι οι συνταξιούχοι με 30 έτη και άνω που βγήκαν από τις 13/5/2016 ως 30/9/2019 και δεν έχουν προσωπική διαφορά. Αυτοί οι συνταξιούχοι παίρνουν ολόκληρη την αύξηση από τον επανυπολογισμό του Δεκεμβρίου.

Για παράδειγμα:

  • Συνταξιούχος που αποχώρησε με 40 έτη και μέσο όρο αποδοχών 2.835 ευρώ θα έχει νέα επανυπολογισμένη σύνταξη στα 1.802 ευρώ (μικτά) αντί 1.597 ευρώ που παίρνει τώρα. Η αύξηση Δεκεμβρίου 2020 είναι 204 ευρώ το μήνα και τα αναδρομικά Ιανουαρίου 2021 είναι 2.244 ευρώ.
  • Συνταξιούχος που αποχώρησε μετά τις 13/5/2016 με μηνιαίο μισθό 1.498 ευρώ και χρόνο ασφάλισης 38 έτη και 3 μήνες παίρνει 975 ευρώ και θα έχει νέα επανυπολογισμένη σύνταξη στα 1.066 ευρώ (μικτά). Η αύξηση Δεκεμβρίου 2020 είναι 91 ευρώ το μήνα, με αναδρομικά Ιανουαρίου 2022 είναι 1.274 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι συνταξιούχοι που βγήκαν με σύνταξη από 13/5/2016 ως και 2018 με 30 έτη ασφάλισης και άνω και έχουν μειώσεις μεγαλύτερες από 20%, σε σχέση με τη σύνταξη που θα έβγαζαν πριν από το νόμο Κατρούγκαλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις (μείωση άνω του 20% σε σχέση με παλιά σύνταξη) παίρνουν την προσωπική διαφορά που είναι ίση με το ½, 1/3 και ¼ της μείωσης ανάλογα με το έτος συνταξιοδότησης.

Για όσους αποχώρησαν μετά τις 13/5/2016 και έχουν μείωση άνω του 20%, καταβάλλεται προσωπική διαφορά ίση με το ½ της περικοπής. Αν δηλαδή η μείωση του 20% είναι 150 ευρώ, τότε θα έχουν μόνον τη μισή περικοπή με 75 ευρώ και τα άλλα 75 ευρώ τα παίρνουν με την προσωπική διαφορά.

Αν η έξοδος είναι το 2017, παίρνουν ως προσωπική διαφορά το 1/3 της περικοπής, δηλαδή για μείωση 150 ευρώ έχουν ως προσωπική διαφορά τα 50 ευρώ και η μείωση είναι 100 ευρώ.

Οσοι αποχώρησαν το 2018 παίρνουν προσωπική διαφορά ίση με το ¼ της μείωσης εφόσον η περικοπή είναι πάνω από 20%. Δηλαδή σε μείωση 150 ευρώ, η προσωπική διαφορά είναι 37,5 ευρώ και η περικοπή 112,5 ευρώ. Με τον νέο νόμο η προσωπική διαφορά θα συμψηφιστεί και ίσως έχουν και πραγματική αύξηση από φέτος!

Για παράδειγμα:

  • Συνταξιούχος που αποχώρησε το 2018 με 38,3 έτη και μέσο όρο αποδοχών 1.723 ευρώ παίρνει 1.064 ευρώ και έχει μείωση 296 ευρώ ή -21,7% σε σχέση με τη σύνταξη που θα έπαιρνε πριν από το νόμο Κατρούγκαλου. Δικαιούται προσωπική διαφορά που είναι ίση με το ¼ της μείωσης (296/4=74), δηλαδή παίρνει 74 ευρώ επιπλέον και η σύνταξή του είναι 1.138 (1.064+74=1.138). Με τον νέο επανυπολογισμό η σύνταξη ανέρχεται στα 1.169 ευρώ, που σημαίνει ότι ο συνταξιούχος έχει αύξηση 105 ευρώ, με την οποία μηδενίζει την προσωπική διαφορά των 74 ευρώ και βάζει στην τσέπη άλλα 29 ευρώ, από φέτος.

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι συνταξιούχοι από 1ης/1/2019, που ακόμη και αν είχαν μείωση πάνω από 20% δεν προβλεπόταν να πάρουν καμία προσωπική διαφορά γιατί την είχε καταργήσει ο Νόμος 4387 στις συντάξεις. Οπότε στο παράδειγμά μας οι συνταξιούχοι από 1ης/1/2019 και μετά είναι οι πιο ριγμένοι με μείωση 150 ευρώ χωρίς κανένα χάρισμα! Με τον νέο νόμο η αδικία αποκαθίσταται εν μέρει.

Πληρωμές online: Αναδρομικά συνταξιούχων ΝΑΤ, ΙΚΑ, Δημοσίου, ΑΜΕΑ – 800 ευρώ ΕΡΓΑΝΗ – Ποιοι συνταξιούχοι μετά τις 13/5/2016 θα έχουν μείωση προσωπικής διαφοράς

Ετη, μήνες ασφάλισης Συντάξιμες αποδοχές Σύνταξη με Νόμο 4387/2016 Επανυπολογισμός σύνταξης με Νόμο 4670/2020
Ανταποδοτική + εθνική σύνταξη Προσωπική διαφορά (*) Σύνολο Νέα ανταποδοτική+εθνική σύνταξη Αύξηση σύνταξης Νέα προσωπική διαφορά Σύνολο (σύνταξη+νέα διαφορά)
40,3 1.204 851 232 1.083 928 77 155 1.083
40 1.346 903 80 983 994 91 0 994
39,4 981 745 107 852 806 61 46 852
37,4 1.807 1.005 113 1.118 1.095 90 23 1.118
37 1.277 805 176 981 869 64 112 981
36,1 1.223 787 141 928 821 34 107 928
31,7 1.660 811 107 918 821 10 97 918
  • Ποσά σύνταξης μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο

(*) Η προσωπική διαφορά χορηγήθηκε σε όσους είχαν μείωση άνω του 20% σε σχέση με τη σύνταξη που θα έπαιρναν με το παλιό καθεστώς

Οι αυξήσεις για συνταξιούχους από 13/5/2016 και μετά ανάλογα με έτη και αποδοχές

Μισθός 38,3 έτη ασφάλισης 39 έτη ασφάλισης 40 έτη ασφάλισης 41 έτη ασφάλισης
Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση Νέα σύνταξη Παλιά σύνταξη Αύξηση
790 744 696 48 759 706 53 779 722 57 783 738 45
908 798 742 55 815 754 60 838 773 65 843 791 52
1.026 851 789 63 871 803 68 897 823 74 902 844 59
1.144 905 835 70 927 851 76 956 874 82 962 897 65
1.262 959 882 77 983 899 84 1.015 924 91 1.021 949 72
1.380 1.013 928 84 1.039 947 92 1.074 975 99 1.081 1.002 79
1.498 1.066 975 91 1.095 995 100 1.133 1.025 108 1.141 1.055 86
1.605 1.115 1.017 98 1.146 1.039 107 1.187 1.071 116 1.195 1.103 92
1.723 1.169 1.064 105 1.202 1.087 115 1.246 1.121 124 1.254 1.156 98
1.841 1.223 1.110 112 1.258 1.135 123 1.305 1.172 133 1.314 1.209 105
1.959 1.276 1.157 119 1.314 1.183 130 1.364 1.222 141 1.373 1.262 112
2.397 1.476 1.330 146 1.522 1.362 160 1.583 1.410 173 1.595 1.458 137
2.835 1.675 1.502 173 1.729 1.541 189 1.802 1.597 204 1.816 1.654 162
  • ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΚΤΑ

Πληρωμές online: Αναδρομικά συνταξιούχων ΝΑΤ, ΙΚΑ, Δημοσίου, ΑΜΕΑ – 800 ευρώ ΕΡΓΑΝΗ – Πότε μπαίνουν τα χρήματα σε όσους είναι σε αναστολή

Λήγει σήμερα 24 Νοεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εργάζονται σε επιχειρήσεις που έκλεισαν τον Νοέμβριο με κρατική εντολή, ενώ την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ σε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που οι συμβάσεις τους βρίσκονται σε αναστολή λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού.

Πρώτοι θα λάβουν ημερήσια αποζημίωση 26,66 ευρώ για κάθε ημέρα που τέθηκαν σε αναστολή οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή με την αποπληρωμή να ολοκληρώνεται έως τις 3 Δεκεμβρίου, ενώ οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που πλήττονται βάση ΚΑΔ θα λάβουν αποζημίωση έως το τέλος Δεκεμβρίου με το οικονομικό επιτελείο να καταβάλλει προσπάθεια να αποπληρωθούν πριν τις 21 του επόμενου μήνα.

Η υποβολή των αιτήσεων για τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στις κλειστές επιχειρήσεις με κρατική εντολή ολοκληρώνεται στις 24 Νοεμβρίου, ενώ για τις πληττόμενες έως τις 7 Δεκεμβρίου. Το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού υπολογίζεται με βάση των αριθμό των ημερών που τέθηκε ένας εργαζόμενος σε αναστολή με ημερήσια αποζημίωση 26,66 ευρώ. Ολόκληρη την αποζημίωση των 800 ευρώ θα εισπράξουν οι εργαζόμενοι σε 5 κλάδους (τουρισμό, μεταφορές, εστίαση, αθλητισμό πολιτισμό) και οι εργαζόμενοι στους νομούς Κοζάνη, Καστοριά, Ροδόπη, Ιωάννινα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες που βρίσκονταν σε αναστολή από την 1η Νοεμβρίου. Αποζημίωση 746,5 ευρώ θα λάβουν οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή για 28 ημέρες από τις 3 Νοεμβρίου, ενώ αποζημίωση 640 ευρώ για 24 ημέρες αναστολής από τις 7 Νοεμβρίου και μετά.

INTIME

Αποζημίωση 586,5 ευρώ θα λάβουν οι εργαζόμενοι σε δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής, τα οποία έκλεισαν με εντολή δημόσιας αρχής στις 9 Νοεμβρίου. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μπορούν να τεθούν σε αναστολή, μόνο εφόσον ο εργοδότης προβεί πρώτα σε ορθή επανάληψη της δήλωσης α φάσης για την ένταξη τους στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Δεδομένου ότι υπάρχουν αποκλειστικές προθεσμίες για την υποβολή των αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Νοέμβριο, νοείται ότι μια κλειστή επιχείρηση πρέπει να προβεί σε ορθή επανάληψη της α΄ φάσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μέχρι και τις 24 Νοεμβρίου, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων αναστολών για τις κλειστές επιχειρήσεις.

Στην περίπτωση πληττόμενης επιχείρησης, επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής ορθής επανάληψης της α’ φάσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολών δηλώσεων αναστολών γι’ αυτές τις επιχειρήσεις στις 7 Δεκεμβρίου. Επίσης, και οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν μέσω του προγράμματος των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας μπορούν να μπουν σε αναστολή μόνο εάν η επιχείρηση που απασχολούνται έκλεισε με κρατική εντολή.

Οι συμβάσεις εργασίας τους παρατείνονται για ισόχρονο χρονικό διάστημα με αυτό της αναστολής, όταν και εφόσον επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις αυτές. Αντίθετα δεν μπορούν να μπουν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται βάσει ΚΑΔ. Αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα κάνουν μόνο οι εργαζόμενοι που δεν έχουν τεθεί μέχρι σήμερα ποτέ σε αναστολή. Σε διαφορετική περίπτωση τα στοιχεία είναι ήδη καταχωρημένα.

Οι επιχειρήσεις- εργοδότες θα πρέπει να προσέξουν, καθώς είναι απαραίτητο να προβούν σε δύο δηλώσεις στο ΠΣ Εργάνη. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση θα υποβάλλει μια δήλωση ως πληττόμενη επιχείρηση για όσο χρονικό διάστημα είχε χαρακτηριστεί με αυτό τον όρο (πχ από 1 Νοεμβρίου έως 7 Νοεμβρίου) και στη συνέχεια, θα υποβάλλει δεύτερη ξεχωριστή δήλωση ως κλειστή επιχείρηση για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα (από 8 έως 30 Νοεμβρίου).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 800 ΕΥΡΩ ΕΔΩ

Πληρωμή συντάξεων και αναδρομικά από Τρίτη για ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ , ΔΕΚΟ , 800 ευρώ ΕΡΓΑΝΗ

Μπαράζ αιτήσεων για τα αναδρομικά στις συντάξεις ΔΕΚΟ , ΙΚΑ , ΝΑΤ , Δημοσίου – ΕΦΚΑ εισφορές

Είδηση -ΣΟΚ για αναδρομικά και συντάξεις : ΚΕΑ , Επίδομα παιδιού Α21, ΙΚΑ , ΕΦΚΑ , ΝΑΤ