ΤΕΛΟΣ η ρύθμιση των 120 δόσεων στην εφορία 2019 -ΑΑΔΕ -Από Τρίτη κατασχέσεις- Μέρισμα 2019-Λήγει αύριο, Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, η παράταση μίας εβδομάδας που δόθηκε για την ένταξη στη για χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά Ταμεία.

-Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική σελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) και με τη χρήση των προσωπικών κωδικών εισόδου τους στο Taxisnet να προχωρήσουν τη διαδικασία για την υποβολή της αίτησης ρύθμισης των οφειλών τους

Οι υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας, Χρήστος Σταϊκούρας και Γιάννης Βρούτσης, έχουν δηλώσει ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον άνω των 380.000 ΑΦΜ η κάθε μία.

ΕΦΚΑ ρύθμιση 120 δόσεων εφορία 2019

«Σκοπός αυτής της – μιας και μοναδικής – παράτασης είναι να διευκολυνθούν οι οφειλέτες στα Ασφαλιστικά Ταμεία καθώς τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί ιδιαιτέρως μεγάλη συμμετοχή στη ρύθμιση» δήλωσε ο Γιάννης Βρούτσης.

Παράλληλα σημείωσε πως τα συγκεντρωτικά στοιχεία δείχνουν να έχουν υποβληθεί πάνω από 370.000 αιτήσεις ρύθμισης οφειλών. Μάλιστα, το συνολικό ρυθμισμένο ποσό ξεπερνάει ήδη τα 3 δισ. ευρώ.

Η εφορία με e-mail προς τους φορολογούμενους στέλνει ενημερώσεις προκειμένου όσοι χρωστούν να σπεύσουν προκειμένου να προλάβουν την προθεσμία.

ΤΕΛΟΣ η ρύθμιση των 120 δόσεων στην εφορία  -Πέλεκυς κατασχέσεων μετά την παράταση

Με την λήξη της προθεσμίας η εφορία θα ξεκινήσει ένα «σαφάρι» κατασχέσεων, προκειμένου να αποπληρωθούν τα χρέη.

Με την εκπνοή της προθεσμίας υπαγωγής στις 120 δόσεις θα ενεργοποιηθούν τα αναγκαστικά μέτρα:

Κατασχέσεις κινητών αξιών: . Από την κατάσχεση γλιτώνει μόνο ένας τραπεζικός λογαριασμός που έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος και για καταθέσεις ύψους έως 1.250 ευρώ. Σε επόμενο στάδιο ο εισπρακτικός μηχανισμός της και του ΚΕΑΟ θα αναζητήσει ομόλογα, μετοχές και ασφαλιστήρια συμβόλαια προς κατάσχεση.

Κατασχέσεις ακινήτων: Στο στόχαστρο βρίσκονται τα ακίνητα οφειλετών που χρωστούν πάνω από 200.000 ευρώ. Ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει επικεντρωθεί σε μεταβιβάσεις ακινήτων που έχουν πραγματοποιήσει οφειλέτες με σκοπό να αποκρύψουν και να προστατεύσουν την περιουσία τους, πριν δηλώσουν αδυναμία για την εξόφληση των οφειλών τους, αλλά και σε περιπτώσεις που «ξέχασαν» να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews

Μικροοφειλέτες: Το ΚΕΑΟ θα εφαρμόσει ειδικό μηχανισμό ώστε να εντοπίζει αμέσως τους μικροοφειλέτες, στους οποίους θα αποστέλλει ειδοποιητήρια για άμεση ρύθμιση ή εξόφληση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών τους οφειλών. Με την ψήφιση των τελευταίων αλλαγών στη Βουλή, θα ενεργοποιηθεί εκ νέου το «πάγωμα» της ηλεκτρονικής υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

Με τη φραγή αυτής, το ΚΕΑΟ θα ενημερώνει την αρμόδια για τον έλεγχο του εργοδότη υπηρεσία του ΕΦΚΑ, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης, την ύπαρξη τυχόν συνυπεύθυνων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς και για τη διαπίστωση του πραγματικού της απασχόλησης και της τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Στις περιπτώσεις αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι συναλλαγές του εργοδότη πραγματοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

ΤΕΛΟΣ η ρύθμιση των 120 δόσεων στην εφορία  -Τί πρέπει να ξέρουν οι φορολογούμενοι;

Τα οφέλη
Η συµµόρφωση µε τις διατάξεις της ρύθµισης των 120 δόσεων παρέχει τα ακόλουθα ευεργετήµατα, αλλά υπό όρους:

1) Μη λήψη αναγκαστικών µέτρων

Για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης και ο οφειλέτης τηρεί τους όρους αυτού, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων και απαιτήσεων, καθώς και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης εν γένει (π.χ. έκδοση προγράµµατος πλειστηριασµού) επί κινητών ή ακινήτων.

2) Αποδέσµευση µελλοντικών απαιτήσεων επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων

Με τις βελτιωτικές διατάξεις του νόµου 4621/2019 που ψήφισε η νέα κυβέρνηση, επιλύεται σηµαντικά (όχι όµως σε όλες τις περιπτώσεις) το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι οφειλέτες του ∆ηµοσίου όταν, πριν από την υπαγωγή στη ρύθµιση, το ∆ηµόσιο έχει επιβάλει κατάσχεση εις χείρας τρίτων, ιδίως πιστωτικών ιδρυµάτων. Και αυτό διότι η ένταξη στη ρύθµιση δεν συνεπάγεται την άρση των κατασχέσεων που έχουν ήδη επιβληθεί και έτσι οι οφειλέτες δεν είχαν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασµούς, µε αποτέλεσµα να στερούνται τη ρευστότητα που είναι απαραίτητη για τις ανάγκες διαβίωσής τους και τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησής τους.

Προσοχή: Με τις νέες διατάξεις η επιβληθείσα κατάσχεση «αδρανοποιείται» για τις απαιτήσεις του οφειλέτη µετά τη γνωστοποίηση της αδρανοποίησης της κατάσχεσης στον τρίτο, η δε αδρανοποίηση της κατάσχεσης είναι υποχρεωτική για τη φορολογική διοίκηση.

Συµπέρασµα: Σύµφωνα και µε τη νέα εγκύκλιο, δεν κατάσχονται τα χρήµατα που µπαίνουν στους λογαριασµούς µετά την ένταξη στη ρύθµιση. ∆ηλαδή οι καινούργιες (µετά τη ρύθµιση) καταθέσεις. «Αντιθέτως, ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν µέχρι τη γνωστοποίηση στον τρίτο τής ως άνω βεβαίωσης αποδίδονται στο ∆ηµόσιο».

Πολύ απλά, ό,τι κατασχέθηκε από την Εφορία κατασχέθηκε, αποτελεί παρελθόν και δεν αποδίδεται στον δικαιούχο φορολογούµενο και καταθέτη, παρά το γεγονός ότι µπήκε στη ρύθµιση των 120 δόσεων.

Με την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Ρύθμιση 120 δόσεων εφορία παράταση 2019 , ΕΦΚΑ εισφορές ειδοποιητήρια : Ειδήσεις live

3) Χορήγηση αποδεικτικού ενηµερότητας

Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθµιση δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας των οφειλών του στη φορολογική διοίκηση, µηνιαίας διάρκειας (σηµείωση: µε παρακράτηση ποσοστού, όπου απαιτείται).

4) Αναβολή εκτέλεσης ποινής

Με την υπαγωγή και συµµόρφωση στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθµισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήµατος.

Δικαιώματα
Η φορολογική διοίκηση διατηρεί το δικαίωµα και µετά την υπαγωγή στη ρύθµιση: α) να µη χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας για µεταβίβαση ακινήτου, εφόσον δεν διασφαλίζονται τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου, β) να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη, γ) να ορίζει ποσοστό παρακράτησης, στις περιπτώσεις που απαιτείται η προσκόµιση αποδεικτικού για είσπραξη χρηµάτων από φορείς του ∆ηµοσίου, δ) να προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη.
Απώλεια της ρύθμισης

Η ρύθµιση χάνεται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξης αυτής µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει δύο συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις της ρύθµισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθµισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα,

β) δεν υποβάλει τις προβλεπόµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή τους, εντός τριών (3) µηνών το αργότερο,

γ) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόµιµο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης, εντός διµήνου,

δ) υποπέσει σε παραβάσεις µετά την υπαγωγή στη ρύθµιση.

Ασφαλιστικά ταμεία
Είναι εντυπωσιακό ότι, ενώ η βασική οφειλή ανέρχεται στα 24,457 δισ. ευρώ, τα πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις είναι 9,896 δισ. ευρώ και συνέβαλαν ώστε το συνολικό χρέος προς το ΚΕΑΟ να εκτιναχθεί στα 34,353 δισ. ευρώ.

Στους οφειλέτες περιλαµβάνονται και χιλιάδες επιτηδευµατίες, που έχασαν τις διάφορες ρυθµίσεις εξόφλησης ή αναγκάστηκαν να κλείσουν τα βιβλία τους λόγω οικονοµικής αδυναµίας κατά την περίοδο της κρίσης.

Σενάρια για νέο κοινωνικό μέρισμα στο τέλος του χρόνου -Τι θα κρίνει την καταβολή του ή ΟΧΙ

Δεν αναμένεται να δοθεί φέτος κοινωνικό μέρισμα όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας σε πρόσφατη συνέντευξή του. Ωστόσο, η υπεραπόδοση των οικονομικών στοιχείων μπορεί να φέρει εκπλήξεις στο τέλος του χρόνου.

Το κοινωνικό μέρισμα ήταν ένα βοήθημα το οποία ξεκίνησε να χορηγεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τα Χριστούγεννα του 2017 καθώς η κυβέρνηση κάθε τέλος του χρόνου διέθετε το υπερπλεόνασμα για την στήριξη των αδυνάτων.

Όπως είχε δηλώσει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και μάλιστα είχε ανακοινώσει από πέρσι στη ΔΕΘ, φέτος, εφόσον κέρδιζε της εκλογές (κάτι που δεν κατάφερε), δεν θα έδινε κοινωνικό μέρισμα αλλά το υπερπλεόνασμα θα έπαιρνε μορφή μόνιμων φοροελαφρύνσεων.

Στον προγραμματισμό της κυβέρνησης δεν υπάρχει για φέτος κοινωνικό μέρισμα αλλά όπως ενημέρωσε ο κ. Πέτσας σε πρόσφατη συνέντευξή του αναμένεται να χορηγηθεί στο τέλος του 2020. Σε όλα αυτά όμως, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τον αστάθμητο παράγοντα των οικονομικών στοιχείων. Δεν θα προκαλέσει έκπληξη σε κανένα αν ο κρατικός προϋπολογισμός στο τέλος του χρόνου αφήσει περιθώριο για …δώρα που ενδεχομένως πάρουν την μορφή κοινωνικού μερίσματος.

ΕΦΚΑ ρύθμιση 120 δόσεων εφορία 2019

120 δόσεις – Ο ΕΦΚΑ καλεί όλους τους οφειλέτες να ενταχθούν στη ρύθμιση

Προς παράταση για τις 120 δόσεις – Τι ζητά ο συνήγορος του πολίτη