Δυο μεγάλες φωνές μια μεγάλη συναυλία….

AZNAVOUR & MINNELLI – „BONJOUR PARIS!“ (1991, 1/2)  

ΒΙΝΤΕΟ: