Γιορτή σήμερα 9 Οκτωβρίου, εορτολόγιο: Άγιος Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Απόστολος

γιορτή-σήμερα-9-οκτωβρίου-εορτολόγιο-ά

Αβραάμ, Αβραμία. Λωτ, Λοτ.
9 Οκτωβρίου: Άγιος Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Απόστολος – Ο Άγιος Ιάκωβος του Αλφαίου ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Κυρίου, αδελφός του Ματθαίου του ευαγγελιστή και γιος του Αλφαίου.

Ο Ιάκωβος, αφού αγωνίστηκε για την αλήθεια του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, έπειτα πήγε και σε άλλες χώρες για να κηρύξει το Ευαγγέλιο.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Εκεί, κατέστρεφε τους βωμούς των ειδώλων και με τη χάρη του Θεού γιάτρευε αρρώστιες και εξεδίωκε τα ακάθαρτα πνεύματα. Γι’ αυτό και οι ειδωλολάτρες τον ονόμαζαν θείο σπέρμα. Ο ιδρώτας, οι μόχθοι και οι κίνδυνοι που υπέστη για τη διάδοση του Ευαγγελίου, ήταν πολλοί.

Ο θάνατος πολλές φορές τον πλησίασε, αλλά στη σκέψη του Ιακώβου κυριαρχούσαν ενθαρρυντικά τα λόγια του Κυρίου, «όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι» (Μάρκου, η’ 34).

Εκείνος που θέλει να με ακολουθεί σαν γνήσιος μαθητής μου, λέει ο Κύριος, ας απαρνηθεί το διεφθαρμένο από την αμαρτία εαυτό του, και ας πάρει την απόφαση να υποστεί για μένα όχι μόνο θλίψη και δοκιμασία, αλλά ακόμα και θάνατο σταυρικό. Και τότε ας με ακολουθεί, μιμούμενος το παράδειγμα μου. Έτσι και ο Ιάκωβος, μιμούμενος το Διδάσκαλο του, υπέστη σταυρικό θάνατο.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, γλωσσοπυρσεύτω πνοή, ὡς θεῖος ἀπόστολος, ὑποδεχθεῖς τὴ ψυχή, Ἰάκωβε ἔνδοξε, ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, ὡς ἀστὴρ ἑωσφόρος, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, τὴν πολύθεον νύκτα. Καὶ νῦν ἀπαύστως δυσώπει, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’.
Ἀπόστολε Ἅγιε Ἰάκωβε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. β’. Τὴν ἐν πρεσβείαις.
Ὡς ἑωσφόρον ἐκλάμποντα πᾶσαν κτίσιν, τὸν τοῦ Χριστοῦ αὐτόπτην τε καὶ θεηγόρον, ὕμνοις Ἰάκωβον εὐφημήσωμεν, γεραίροντες τὴν τούτου πανήγυριν σήμερον· πρεσβεύει γὰρ ἀεὶ ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

Έτερον Κοντάκιον
Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς.
Ὁ τῶν ἐθνῶν σαγηνευτὴς ὑπερθαύμαστος, καὶ Μαθητῶν ἀναδειχθεὶς τιμιώτατος, τῶν Ἀποστόλων σύσκηνος Ἰάκωβος, κόσμῳ τῶν ἰάσεων διανέμει τὸν πλοῦτον, λύει περιστάσεων, τοὺς αὐτὸν εὐφημοῦντας, διὸ συμφώνως κράζωμεν αὐτῷ: σῶζε τοὺς πάντας, εὐχαῖς σου Ἀπόστολε.

Ὁ Οἶκος
Τὸν οὐρανόθεν τοῦ Λόγου μυηθέντα τὴν γνῶσιν, καὶ τρανῶς τοῖς ἐν γῇ τὸ Εὐαγγέλιον κηρύξαντα, Ἰάκωβον τὸν μέγαν προηρημένος, τοῦ Ἀλφαίου τὸν γόνον, ἀνευφημῆσαι, σὲ δυσωπῶ καταπέμψαι μοι χάριν, Χριστὲ Ἰησοῦ, ὁ πλήσας Πνεύματος θείου τὸν σοφὸν Μαθητήν σου, καὶ κήρυκα τοῦτον πᾶσι τοῖς πέρασι δωρησάμενος, καὶ πρέσβυν πρὸς σὲ εὐπρόσδεκτον· πρεσβεύει γὰρ ἀεὶ ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

Κάθισμα
Ἦχος πλ.δ’. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.
Τὴν σοφίαν τὴν ὄντως παιδαγωγόν, ἐσχηκὼς σε μυοῦσαν τὰ ὑπὲρ νοῦν, σοφίαν ἐμώρανας, τῶν Ἑλλήνων θεόπνευστε, καὶ ἐθνῶν ἐγένου, φωστὴρ καὶ διδάσκαλος, εὐσεβείας λόγοις, ῥυθμίζων τοὺς ἄφρονας· ὅθεν οἱ ῥυσθέντες, διὰ σοῦ τῆς ἀπάτης, ἀξίως ὑμνοῦμέν σε, καὶ πιστῶς μακαρίζομεν. Θεηγόρε Ἰάκωβε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

768 – Ο Καρλομάν Α΄ και ο Καρλομάγνος στέφονται βασιλείς των Φράγκων.
1238 – Ο Ιάκωβος Α΄ της Αραγωνίας καταλαμβάνει τη Βαλένθια.
1264 – Το Βασίλειο της Καστίλης κατακτά τη Χερέθ ντε λα Φροντέρα, που ήταν υπό μουσουλμανική κατοχή από το 711.
1410 – Η πρώτη γνωστή αναφορά του Αστρονομικού Ρολογιού της Πράγας.
1446 – Εκδίδεται στην Κορέα το αλφάβητο χάνγκουλ.
1514 – Ο Λουδοβίκος ΙΒ΄ της Γαλλίας παντρεύεται τη Μαρία Τυδώρ.
1582 – Λόγω της εφαρμογής του Γρηγοριανού ημερολογίου, αυτή η ημέρα δεν υπάρχει στην Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.
1604 – Παρατηρείται για πρώτη φορά ο υπερκαινοφανής αστέρας 1604, ο τελευταίος υπερκαινοφανής αστέρας που παρατηρήθηκε στο γαλαξία.
1701 – Ιδρύεται το Κολλεγιακό Σχολείο του Κονέκτικατ, που αργότερα μετονομάστηκε σε Πανεπιστήμιο Γέιλ.
1708 – Ο Πέτρος Α΄ της Ρωσίας νικά τους Σουηδούς στη μάχη της Λέσναγια.
1740 – Ολλανδοί άποικοι και διάφορες ομάδες σκλάβων ξεκινούν να σφάζουν τους κινεζικής καταγωγής κατοίκους της Τζακάρτα, σκοτώνοντας τελικά 10.000 άτομα και οδηγώντας σε ένα διετή πόλεμο σ’ όλη την Ιάβα.
1760 – Επταετής Πόλεμος: Οι ρωσικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Βερολίνο.
1806 – Η Πρωσία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γαλλία.
1812 – Αγγλοαμερικανικός πόλεμος του 1812: Σε μία ναυτική εμπλοκή στη λίμνη Ήρι, αμερικανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν δύο βρετανικά πλοία.
1820 – Το Γουαγιακίλ ανακηρύσσει την ανεξαρτησία του από την Ισπανία.
1824 – Καταργείται η δουλεία στην Κόστα Ρίκα.
1831 – Δολοφονείται ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της ανεξάρτητης Ελλάδας.
1847 – Καταργείται η δουλεία στον Άγιο Βαρθολομαίο και απελευθερώνονται όλοι οι εναπομείναντες σκλάβοι.
1874 – Ιδρύεται η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση ως αποτέλεσμα της συνθήκης της Βέρνης.
1900 – Οι Νήσοι Κουκ γίνονται έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου.
1912 – Α΄ Βαλκανικός πόλεμος: Αρχίζει η μάχη του Σαρανταπόρου μεταξύ των ελληνικών και των οθωμανικών δυνάμεων.
1918 – Το φινλανδικό κοινοβούλιο προσφέρει στον πρίγκιπα Φρειδερίκο Κάρολο της Έσσης το θρόνο του βραχύβιου βασιλείου της Φινλανδίας.
1919 – Οι Σινσινάτι Ρεντς κερδίζουν την Παγκόσμια Σειρά (μπέιζμπολ).
1934 – Δολοφονούνται στη Μασσαλία ο βασιλιάς Αλέξανδρος Α΄ της Γιουγκοσλαβίας και ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Λουί Μπαρτού.
1962 – Η Ουγκάντα γίνεται ανεξάρτητη χώρα.
1963 – Στη βορειοανατολική Ιταλία, 1.910 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους όταν μία μεγάλη κατολίσθηση πίσω από το φράγμα Βάιοντ προκαλεί ένα τεράστιο κύμα νερού.
1967 – Μία ημέρα μετά τη σύλληψή του, ο μαρξιστής επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα εκτελείται για απόπειρα υποκίνησης επανάστασης στη Βολιβία.
1969 – Καλείται στο Σικάγο η Εθνοφρουρά των Ηνωμένων Πολιτειών για να ελέγξει το πλήθος, καθώς συνεχίζονται οι διαδηλώσεις σε σχέση με τη δίκη των “Οκτώ του Σικάγου” που ξεκίνησε στις 24 Σεπτεμβρίου.
1981 – Καταργείται η θανατική ποινή στη Γαλλία.
1983 – Δολοφονούνται 4 Νοτιοκορεάτες υπουργοί στο Ρανγκούν της Βιρμανίας. Έκρηξη βόμβας στη Σεούλ προκαλεί το θάνατο 19 ατόμων, μεταξύ των οποίων και έξι ανώτατων κυβερνητικών αξιωματούχων.
1993 – Στη Ρωσία, 142 νεκροί, οι περισσότεροι άμαχοι πολίτες, είναι ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων από τα αιματηρά επεισόδια της Μόσχας, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάληψης του Κοινοβουλίου από το στρατό.
1994 – Δημιουργείται στο Ντάρμσταντ της Γερμανίας το χημικό στοιχείο 110, το οποίο αργότερα θα ονομαστεί, προς τιμήν της πόλης, Νταρμστάντιο.
1995 – Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στο Μεξικό σκοτώνει δεκάδες και τραυματίζει εκατοντάδες άτομα.
1996 – Σεισμός με επίκεντρο την Πάφο γίνεται αισθητός σε Κύπρο, Κρήτη και Δωδεκάνησα, με απολογισμό 2 νεκρούς και 50 τραυματίες.
1999 – Καλλιτέχνες της ροκ και της ποπ δίνουν συναυλία στο Γουέμπλεϊ, με ανθρωπιστικό χαρακτήρα (για τα θύματα του Κοσόβου και του Σουδάν). 1 δισεκατομμύριο άτομα παρακολουθούν τη συναυλία ζωντανά μέσω του διαδικτύου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κοινό σε συναυλία.
2004 – Διεξάγονται οι πρώτες δημοκρατικές προεδρικές εκλογές στο Αφγανιστάν.
2006 – Η Βόρεια Κορέα πραγματοποιεί την πρώτη της πυρηνική δοκιμή.
2006 – Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επιλέγει τον υπουργό Εξωτερικών της Νοτίου Κορέας, Μπαν Κι-Μουν για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού για το διάστημα 2007-2011.

Γεννήσεις
1261 – Διονύσιος, βασιλιάς της Πορτογαλίας
1328 – Πέτρος Α΄, βασιλιάς της Κύπρου
1757 – Κάρολος Ι΄, βασιλιάς της Γαλλίας
1771 – Φρειδερίκος Γουλιέλμος του Μπράουνσβαϊγκ, Γερμανός ευγενής
1777 – Έντουαρντ Χωκ Λόκερ, Άγγλος υδατογράφος
1835 – Καμίγ Σαιν-Σανς, Γάλλος συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας
1852 – Εμίλ Φίσερ, Γερμανός χημικός
1858 – Γκέραρντ Φίλιπς, Ολλανδός βιομήχανος
1866 – Εμινέ Ναζικεντά Καντινεφέντι, Οθωμανή σουλτάνα
1874 – Νίκολας Ραίριχ, Ρώσος ζωγράφος
1879 – Μαξ φον Λάουε, Γερμανός φυσικός
1888 – Νικολάι Μπουχάριν, Ρώσος πολιτικός
1892 – Ίβο Άντριτς, Γιουγκοσλάβος συγγραφέας
1906 – Λεοπόλντ Σεντάρ Σανγκόρ, Σενεγαλέζος ποιητής και πολιτικός
1907 – Χορστ Βέσελ, Γερμανός αξιωματικός των Sturmabteilung
1907 – Ζακ Τατί, Γάλλος σκηνοθέτης και ηθοποιός
1918 – Χάουαρντ Χαντ, Αμερικανός πράκτορας της CIA και συγγραφέας
1918 – Λίλα Κέντροβα, Ρωσίδα ηθοποιός
1938 – Χάιντς Φίσερ, Αυστριακός πολιτικός
1940 – Τζον Λένον, Άγγλος μουσικός και τραγουδιστής (The Beatles)
1944 – Τζον Εντουίστλ, Άγγλος μπασίστας (The Who)
1946 – Δημήτρης Κωνσταντάρας, Έλληνας δημοσιογράφος
1947 – Φρανς Γκαλ, Γαλλίδα τραγουδίστρια
1950 – Τζόντι Ουίλιαμς, Αμερικανίδα ακτιβίστρια
1952 – Άντριου Τζορτζ, Σκωτσέζος διπλωμάτης
1959 – Μπαρίς Νεμτσόφ, Ρώσος πολιτικός
1962 – Χόρχε Μπουρουτσάγα, Αργεντινός ποδοσφαιριστής
1962 – Νίκος Χατζηνικολάου, Έλληνας δημοσιογράφος
1964 – Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, Μεξικανός σκηνοθέτης
1966 – Ντέιβιντ Κάμερον, Άγγλος πολιτικός
1967 – Έντι Γκερέρο, Αμερικανός παλαιστής
1969 – Στηβ ΜακΚουήν, Βρετανός σκηνοθέτης
1969 – Πόλυ Τζιν Χάρβεϊ, Αγγλίδα τραγουδοποιός
1970 – Σαβάννα, Αμερικανίδα πορνογραφική ηθοποιός
1973 – Όλιβερ Μακόρ, Λιβεριανός ποδοσφαιριστής
1976 – Ανδριάνα Μπάμπαλη, Ελληνίδα τραγουδίστρια
1981 – Ρούπερτ Φρεντ, Άγγλος ηθοποιός
1982 – Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Έλληνας μάγειρας
1982 – Travis Rice, Αμερικανός αθλητής

Θάνατοι
1047 – Πάπας Κλήμης Β΄
1179 – Οντόν ντε Σαιντ-Αμάν, μέγας μάγιστρος των Ιπποτών του Ναού
1390 – Ιωάννης Α΄, βασιλιάς της Καστίλης
1469 – Φιλίππο Λίππι, Ιταλός καλλιτέχνης
1476 – Στεφάν Μπράνκοβιτς, Σέρβος ηγεμόνας
1562 – Γκαμπριέλε Φαλόπιο, Ιταλός ανατόμος και ιατρός
1831 – Ιωάννης Καποδίστριας, Έλληνας πολιτικός
1841 – Καρλ Φρίντριχ Σίνκελ, Γερμανός αρχιτέκτονας
1930 – Ενρίκο Φορλανίνι, Ιταλός μηχανικός και εφευρέτης
1934 – Αλέξανδρος Α΄, βασιλιάς της Γιουγκοσλαβίας
1934 – Λουί Μπαρτού, Γάλλος πολιτικός
1937 – Γεώργιος Καντακουζηνός-Grănicerul, Ρουμάνος στρατιωτικός
1943 – Πιέτερ Ζέεμαν, Ολλανδός φυσικός
1958 – Πάπας Πίος ΙΒ΄
1967 – Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, Αργεντινός επαναστάτης
1967 – Αντρέ Μωρουά, Γάλλος συγγραφέας
1972 – Μίριαμ Χόπκινς, Αμερικανίδα ηθοποιός
1974 – Όσκαρ Σίντλερ, Γερμανός επιχειρηματίας
1978 – Ζακ Μπρελ, Βέλγος τραγουδοποιός
1981 – Νίκι Γιάκοβλεφ, Έλληνας συνθέτης
1982 – Άννα Φρόυντ, Αυστριακή ψυχαναλύτρια
1983 – Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας ηθοποιός
1989 – Κλέαρχος Κονιτσιώτης, Έλληνας κινηματογραφικός παραγωγός
1995 – Άλεκ Ντάγκλας Χιουμ, Άγγλος πολιτικός
2002 – Αϊλίν Γουόρνος, Αμερικανίδα δολοφόνος
2002 – Κάρλο Λιεβόρε, Ιταλός ακοντιστής
2005 – Στέλλα Στρατηγού, Ελληνίδα ηθοποιός
2010 – Ζεκάρια Σίτσιν, Αζέρος συγγραφέας
2011 – Αντώνης Χρηστέας, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής
2012 – Χάρης Σαββίδης, Αμερικανός εικονολήπτης
2016 – Αντρέι Βάιντα, Πολωνός σκηνοθέτης
2017 – Ζαν Ροσφόρ, Γάλλος ηθοποιόςΔείτε επίσης.