Το Προεδρικό Διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής θυροκολλήθηκε με καθυστέρηση, στις 19:50 παρότι είχε ανακοινωθεί ότι θα θυροκολληθεί στις 18:30. Παρ’ όλα αυτά εμπεριέχει ένα λάθος -ή καλύτερα έχει μια παράλειψη.

Σε τι συνίσταται το λάθος; Στο ότι δεν αναφέρει πουθενά ότι η επόμενη Βουλή που θα προκύψει πό τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, θα είναι Αναθεωρητική. Και τούτο διότι η ΙΖ Βουλευτική περίοδος που ολοκληρώθηκε, έχει αποφασίσει να γίνει αναθεώρηση του Συντάγματος στην επόμενη σύνθεση της Βουλής, η οποία θα συγκληθεί στις 17 Ιουλίου.

Κάτι που γίνονταν ανελλιπώς κάθε φορά που αναθεωρήθηκε το Σύνταγμα, όπως είχε συμβεί π.χ. το 2007.

Το προεδρικό Διάταγμα διάλυσης της Βουλής του 2007

Τυπικό μεν το λάθος, ωστόσο θα πρέπει να εκδοθεί διορθωμένο το διάταγμα για να αποκατασταθεί η συνταγματική τάξη. Αυτό δεν επηρεάζει ωστόσο το γεγονός ότι η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Η ανακοίνωση της Βουλής
«Κατατέθηκε και θυροκολλήθηκε από τον Φρούραρχο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Κυριαζόπουλο, σήμερα στις 19.50, το υπ’ αριθμ.56 Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο αποφασίζεται η διάλυση της Βουλής της ΙΖ΄ Βουλευτικής Περιόδου Προεδρευόμενης Δημοκρατίας.

Στο Προεδρικό Διάταγμα αναφέρεται:

«Διαλύουμε τη Βουλή της ΙΖ΄ Περιόδου Προεδρευόμενης Δημοκρατίας, καλούμε τους εκλογείς για την εκλογή Βουλευτών την 7η Ιουλίου 2019, ημέρα Κυριακή, και συγκαλούμε τη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές την 17η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 »».

Γιατί καθυστέρησε να θυροκολληθεί
Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Βουλή η καθυστέρηση στην θυροκόλληση του Προεδρικού Διατάγματος οφείλεται στον… συνωστισμό ΦΕΚ στο Εθνικό Τυπογραφείο. Δεδομένου ότι μέχρι το μεσημέρι είχαν εκδοθεί περισσότερα από 60 ΦΕΚ με αποτέλεσμα το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα να πρέπει να περιμένει τη… σειρά του.