: Γνωστοποιείται ότι καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα θέματα και οι ορθές απαντήσεις του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση 548 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Προκήρυξη 1Γ/2017 ΦΕΚ 40/1-12-2017 και ΦΕΚ 44/21-12-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) καθώς επίσης και διευκρινίσεις της Κεντρικής Επιτροπής του εν λόγω Διαγωνισμού επί ερωτημάτων που τέθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ”

●  ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ”

●  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ”

●  ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”   

●  ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

●  ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”

●  ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”

●  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ”

●  ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ”

●  ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ & ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ”

●  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ