: Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ” στην ηλεκτρονική διεύθυνση exoikonomisi.ypen.gr.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για επιδότηση έως και 70%, με κριτήρια το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα αλλά και την οικογενειακή κατάσταση.

Η κατάθεση και η διεκπεραίωση των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να επιλέξει χρηματοπιστωτικό οργανισμό, αν επιθυμεί τη λήψη δανείου. Από την ίδια πλατφόρμα, θα ενημερώνεται για την πορεία της ένταξής του στο πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν δέκα τράπεζες (οι 4 συστημικές: Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα η Attica Bank και πέντε συνεταιριστικές τράπεζες).

Θα πρέπει όμως να έχετε υπόψη σας πως ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής ανά περιφέρεια θα κλείνει αμέσως μόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια που της αναλογούν. Με άλλα λόγια, όποιος ενδιαφέρεται θα πρέπει να μπει όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί μπορεί και να μην υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια όταν μπείτε. Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 292,2 εκατ. ευρώ

Για την είσοδο στο πρόγραμμα είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα εξής:
– Η κυριότητα του ακινήτου, που πρέπει να είναι κύρια κατοικία.
– Οι κωδικοί πρόσβασης στο TAXISnet.
– Η νομιμοποίηση τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων.
– Το ενεργειακό πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει την χαμηλή ενεργειακή απόδοση του ακινήτου, που πρέπει να είναι κατηγορίας Δ ή χαμηλότερα

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ όμως, το πρόγραμμα συμφέρει μόνο στις περιπτώσεις που η επιδότηση είναι 60% ή 70%, δηλαδή για πολύ χαμηλές εισοδηματικές κατηγορίες για τις οποίες η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δύσκολη. Επίσης ο προϋπολογισμός κάθε αίτησης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ, περιλαμβάνοντας δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου, όπως την αντικατάσταση των κουφωμάτων, την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος, την αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και την αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης

Το ποσοστό της επιδότησης υπολογίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια, περιλαμβάνοντας 7 κατηγορίες. Για ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό 20.000 ευρώ η επιδότηση θα φτάνει το 60%, για ατομικό έως 15.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 25.000 ευρώ η επιδότηση πέφτει στο 50%, κ.ο.κ. Από τις 7 εισοδηματικές κατηγορίες, στις 6 προβλέπεται προσαύξηση 5% ανά προστατευόμενο μέλος, υπό την προϋπόθεση όμως, η συνολική επιδότηση να μην υπερβαίνει το 70% στις 4 πρώτες και το 50% στις δύο τελευταίες.

Παράλληλα ορίζεται και ο ενεργειακός στόχος που θα πρέπει να επιτυγχάνεται από τις ενεργειακές παρεμβάσεις. Έτσι, θα απαιτείται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από το 40% για τις δύο πρώτες κατηγορίες των δικαιούχων, ενώ για τις υπόλοιπες οι παρεμβάσεις θα πρέπει να πετυχαίνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από το 70% της κατανάλωσης.

Παγίδες και περιορισμοί

Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε στάδιο της υλοποίησης διαπιστωθεί μη ορθή υλοποίηση, το ελληνικό δημόσιο υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη να επιστρέψει την επιδότηση και μάλιστα εντόκως! Προβλέπονται, μάλιστα, ποινικές, διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις για τους μηχανικούς.

Ο Οδηγός Εφαρμογής του νέου προγράμματος αναφέρει συγκεκριμένα πως: «Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, ο αιτών θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της αίτησής του, τα οποία θα εμφανίζονται αναλυτικά σε λίστα, είναι αληθή. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης».

Επίσης όλη η διαδικασία είναι “δεμένη” με το Taxisnet, καθώς μέσω διασύνδεσης με αυτό θα γίνεται διασταύρωση με τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης, τόσο για τα εισοδηματικά κριτήρια, όσο και για τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, γράφει το emea.gr.

Όροι και Προϋποθέσεις

Το Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε κατοικίες φυσικών προσώπων. Δικαίωμα για να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να πληρούν δύο βασικές προϋποθέσεις:

α. Να κατέχουν την κυριότητα (πλήρη ή υψηλή) ή την επικαρπία σε συγκεκριμένο ακίνητο.

β. Ο προϋπολογισμός των δαπανών για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου να μην ξεπερνά τα 250 Ευρώ/m2. Και το σύνολό του να μην υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση. Επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο μόνο εάν οι επιπλέον της μίας αιτήσεις αποτελούν μέρος αίτησης/αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία. Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση.

Όλες οι επεμβάσεις ανακαίνισης – ενεργειακής αναβάθμισης και όλες οι επιθεωρήσεις από ενεργειακό επιθεωρητή θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε στις 27 Νοεμβρίου 2017. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν κάποιος είχε εκδώσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πριν από τις 26 Νοεμβρίου 2017 πρέπει να το επανεκδώσει.

Για περισσότερες πληροφορίες λειτουργεί Γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης κοινού (Help Desk) με τηλ: 2103000877 και email: infoekoii@etean.com.gr, ενώ ο οδηγός χρήσης της εφαρμογής βρίσκεται εδώ.