: Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα πρέπει οι καταναλωτές να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να ενταχθούν στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ (ΚΟΤ).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων γίνονται στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (idika.gr), καθώς όπως σημειώνεται στο σχετικό ΦΕΚ, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα δέχεται πλέον αιτήσεις.

Όσοι έχουν ενταχθεί στο θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και πάλι. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δικαιούνται ένταξη σε άλλη κατηγορία τότε ο δικαιούχος μεταβαίνει αυτόματα σε αυτή. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης σε καμία κατηγορία ή δεν υποβληθεί αίτηση τότε το Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενταχθούν στο ΚΟΤ Α εφόσον λαμβάνουν ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) και στο ΚΟΤ Β εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, αναφέρει το star.gr.

Για την ένταξη στο ΚΟΤ Α χρειάζεται εγκεκριμένη αίτηση για ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) που να έχει εγκριθεί το τελευταίο δίμηνο. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά και υποβάλλονται μετά το τέλος των φορολογικών δηλώσεων.

Για την ένταξη στο ΚΟΤ Β εξετάζονται εκ νέου τα προβλεπόμενα κριτήρια, ανεξάρτητα από το Κοινωνικό Μέρισμα.

Για την υπογραφή της νέας σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (11770) για την υπογραφή σύμβασης ή να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα της , με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Λογαριασμό ρεύματος ή αριθμό παροχής του ακινήτου
-Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (ή άλλο επίσημο έγγραφο)
-Αποδεικτικό του ΑΦΜ.