Το νέο data center της Lamda Hellix εγκαινίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

το-νέο-data-center-της-lamda-hellix-εγκαινίασε-ο-κυριάκος-μ
Ï ðñùèõðïõñãüò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò (K), o õðïõñãüò ÁíÜðôõîçò & Åðåíäýóåùí ¢äùíéò ÃåùñãéÜäçò (A), ï õðïõñãüò ØçöéÜêçò ÄéáêõâÝñíçóçò ÊõñéÜêïò ÐéåññáêÜêçò (Ä) êáé ï ðñüåäñïò & äéåõèýíùí óýìâïõëïò ôçò Lamda Helix Áðüóôïëïò ÊÜêêïò (2Á) ôïðïèåôïýí óõìâïëéêÜ ôá èåìÝëéá ãéá ôçí åðÝêôáóç ôçò åôáéñåßáò Lamda Helix óôï Êïñùðß, ÄåõôÝñá 11 Ïêôùâñßïõ 2021. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÌÐÅËÔÅÓ

Τα εγκαίνια εργασιών του πρώτου μεγάλου data center της Lamda Hellix πραγματοποιήθηκαν υπό την παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ειδικότερα, ο μεγάλος κύκλος επενδύσεων στα data centers, που φιλοδοξούν να δώσουν τεράστια ώθηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ανοίγει και επισήμως από σήμερα. Αυτό θα είναι και το πρώτο μιας σειράς νέων πρότζεκτ που δρομολογεί η εταιρεία μετά την εξαγορά της από την αμερικανική Digital Realty, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στον χώρο των data centers και των «ουδέτερων» υποδομών.

Στην τελική ευθεία και το αντίστοιχο project της Microsoft

Παράλληλα, στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για την έναρξη εργασιών και στο αντίστοιχο μεγάλο πρότζεκτ που προετοιμάζει η Microsoft. Συγκεκριμένα, η αγορά γης που θα φιλοξενήσει τα τρία data centers που σχεδιάζονται, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει ήδη, ενώ ως το τέλος του μήνα αναμένονται και οι σχετικές ανακοινώσεις.

Υπολογίζεται ότι μόνο οι επενδύσεις που δρομολογούν Microsoft και Digital Realty – Lamda Hellix θα αφήσουν ένα άμεσο οικονομικό αποτύπωμα άνω των 2 δισ. ευρώ, όπως υπολογίζει η κυβέρνηση αλλά και οι εταιρείες, ενώ το ύψος των επενδύσεων για τη λειτουργία τους θα προσεγγίσουν τα 900 εκατ. ευρώ.Δείτε επίσης.