Η απρόσμενη αύξηση των εσόδων του προυπολογισμού στα 4,1 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, ποσό υψηλότερο κατά 200 εκατ. ευρώ από το στόχο και κατά 800 εκατ. ευρώ από τα έσδοα του Αυγούστου του 2014, σε συνδυασμό με την πολιτική ετεροχρονισμού των δαπανών που ακολουθούσε μέχρι τον Ιούλιο το υπουργείο Οικονομικών, οδήγησε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προυπολογισμού στο ύψος των 3,8 δισ. ευρώ!.

Η εξέλιξη αυτή, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με τους δανειστές, δημιουργεί νέα δημοσιονομικά δεδομένα και δίνει περιθώρια στο υπουργείο Οικονομικών να επιταχύνει τις πληρωμές και να εξοφλήσει χρέη και οφειλές των προηγούμενων μηνών.
Τον Αύγουστο οι επιστροφές φόρου (ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις) αυξήθηκαν στα 225 εκατομμύρια ευρώ ενώ οι συνολικές δαπάνες ξεπέρασαν τα 3,7 δισ. ευρώ χωρίς να δημιουργηθούν νέες υποχρεώσεις πρός προμηθευτές.

Πλέον οι προβλέψεις για τον προυπολογισμό αναθεωρούνται ενώ ο ρυθμός των πληρωμών εντείνεται, ακολουθώντας την αύξηση των εσόδων που συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο.
Ηδη το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου καταβλήθηκαν 600 εκατ. ευρώ σε έργα και προγράμματα του ΕΣΠΑ καθώς και προμηθευτές νοσοκομείων.