Οριστικά έκπτωτος από την πρώτη εργολαβία του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος είναι ο όμιλος Καλογρίτσα, με απόφαση του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Ακόμα, αναμένεται απόφαση και για την τέταρτη εργολαβία στην οποία μειοδότησε ο επιχειρηματίας.

Η κοινοπραξία εταιρειών συμφερόντων Καλογρίτσα («Τοξότης-Ομάδα Κατασκευών») είχε καταθέσει ένσταση στην αρχική απόφαση έκπτωσής της από τις εργολαβίες που της είχαν ανατεθεί.

Αιτία του αποκλεισμού είναι η αδυναμία της κοινοπραξίας να προσκομίσει τις σχετικές εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υπογραφή των συμβάσεων.

Μετά τη συγκεκριμένη απόφαση κατέπεσαν και οι εγγυητικές συμμετοχής, συνολικού ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που θα προστεθεί στο χρέος του Χρήστου Καλογρίτσα, ο οποίος έχει άνοιγμα άνω των 115 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Αττικής!