Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ομίλου των ΕΛΠΕ, η σύναψη επιχειρηματικών μνημονίων μεταξύ ΕΛΠΕ και ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους διαγωνισμούς πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών και ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Ανδρέας Σιάμισιης, τα ΕΛΠΕ θα ακολουθήσουν την ίδια στρατηγική, όπως συνέβη και στην περίπτωση του ΔΕΣΦΑ, για το τίμημα που θα εισπράξουν από τη ΔΕΠΑ Υποδομών. Δηλαδή, το 50% του τιμήματος θα κατευθυνθεί για τη μείωση του δανεισμού ενώ το υπόλοιπο 50% θα επιστραφεί στους μετόχους.

Συγκεκριμένα για την ΔΕΠΑ Υποδομών, το μνημόνιο ΕΛΠΕ-ΤΑΙΠΕΔ προβλέπει ότι τα Ελληνικά Πετρέλαια θα πωλήσουν από κοινού με το Ταμείο, τη συμμετοχή 35% που έχουν στην εταιρεία.

Να σημειωθεί ότι αύριο Παρασκευή λήγει η προθεσμία για την εκδήλωση μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος για την πώληση του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών, ενώ η ολοκλήρωση του διαγωνισμού και το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής αναμένεται στα τέλη του έτους αρχές 2021.

Αναφορικά με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, σύμφωνα με το κ. Σιάμισιη, το μνημόνιο προβλέπει ότι τα ΕΛΠΕ θα συμμετάσχουν ως ενδιαφερόμενος στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που ανακηρυχθούν πλειοδότης, τα Ελληνικά Πετρέλαια θα αποκτήσουν το 100% της ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Εάν ωστόσο δεν πλειοδοτήσουν, τότε το μνημόνιο προβλέπει τη δυνατότητα ο νέος αγοραστής να αποκτήσει το 35% που ανήκει στα ΕΛΠΕ με προσυμφωνημένο discount 10% από την τιμή απόκτησης του υπόλοιπου 65% μέσω του διαγωνισμού.

Παράλληλα το μνημόνιο προβλέπει, μεταξύ άλλων την παραίτηση, για λόγους διαφάνειας και διασφάλισης όρων ισότιμης συμμετοχής στο διαγωνισμό, των δύο μελών του ΔΣ της ΔΕΠΑ που εκλέγονται από τα ΕΛΠΕ και την αντικατάστασή τους από άλλα ανεξάρτητα μέλη.