Την Παρασκευή θα καταβληθεί το σε 17.486 δικαιούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (6.461,920,65 €) ως δέκατη έβδομη δόση, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της ΙΖ’ δόσης του επιδόματος ενοικίου στους δικαιούχους. Το σύνολο των δικαιούχων ανέρχεται στις 17.486, στο πλαίσιο του Προγράμματος για την «Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης» (Valeur πίστωσης: 29/12/2016, στους δικαιούχους 30/12/2016).

Διαβάστε επίσης:   Επίδομα ενοικίου: €6.461.920,65 στους δικαούχους έως 31η Δεκεμβρίου

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΔΩ.